ما و توفان گرگان

از اول هفته پیش با دوستان برای  پنجشنبه شب لحظه‌شماری میکردیم تا بدون بیم از خواب ماندن صبح فردایش و دیر رسیدن بر سر کار، با دوستان گرگان گردی کنیم و جیگری و زیارتی و .... .

همه چیز خوب پیش می‌رفت، گپ و گفت با دوستان و ذکر خاطراتِ آمیخته با غلو و .... . ساعت 30/3 بامداد جمعه بود که در میان بحثهای سرخوشانه پس  از خوردن خوش‌گوشت و خرخره و مخلوط در خیابان شهدا ، پدر دوستی از همراهان از بهشهر تماس گرفت که اینجا توفانی موحش همه چیز را زیر و رو کرده و ای پسر اگر بیرونی سریع به خانه برو.

و مایی که میخواستیم هر یک متفاوت بودن ما را به رخ دیگری بکشانیم ماشین را ابتدای النگ دره پارک کرده و در تاریکی سوی جنگل روان تا اگر توفان و بارانی آمد مقاومت کنیم و .... .

در دل همه بدون استثنا میخواستیم یکی پیشقدم شده و پیشنهاد عزیمت به خانه‌ها را دهد لیک از جمع ما همه با آنکه ترسیده بودند کسی چیزی نگفت تا برویم و برویم که ناگاه توفان و باران با هم آغاز شدن همان و همگی ما همچنان داغان داغان همان.

و یک پیشنهاد اخلاقی آنکه، اگر ترسیدید بگویید. زیرا درد سینه پهلو کمتر است از عذاب کم آوردن.

/ 6 نظر / 5 بازدید
رضا از گرگان

سلام همشهری وبلاگ بسیار خوبی داری امیدوارم در توفانهای زندگی سلامت بمانی.

سحر

وقتی تو پیروز میشی من با غرور به همه می گم : هی ! اون دوست منه و هر وقت که شکست می خوری ، کنارت می شینم دستمو می ندازم دور گردنت و بهت می گم : هی ! من دوست تو ام . سلام صبح بخیر خوبی خوش می گذره امیدوارم همیشه ایام به کام باشه مهربونم روز بخیر[گل]

نادر

آیا پدر دوستتان از بهشهر اینگونه نگفت:بور دگه اههههههه

فقط عقده اي ها به كم آوردن فكر مي كنند