پلیس‌های جوان شهر ما

چندیست که گرگان ما شاهد حضور افسران اکثرا جوان، مرتب و خوشرویی است که سعی در اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی البته با رعایت ادب و احترام دارند و این چقدر برای مایی که به گفتار آمرانه برخی دیگر از ماموران از پشت بلندگوهای الگانس های راهنمایی و رانندگی، و .... عادت کرده ایم  جالب و عجیب می آید.

بارها شده که در عبور از خیابانهای شهر ، از دوستان درباره رفتارمتفاوت این افسران مرتب و خوش برخورد جوان که البته نمیدانم وظیفه اند یا رسمی شنیده ام ، رفتاری که میگویند به آنها در حین رانندگی آرامش میدهد.
و چه خوب بود که دیگر به جای صدای بلند بیرون آمده از بلندگوهای الگانس با آن لحن خاص، ادبیات متفاوتی را از ماموران شاهد باشیم واینگونه بشنویم که: راننده محترم 206، همشهری عزیز، مگر تابلوی توقف ممنوع را ندیدی؟ لطف کن سریعتر حرکت کن.

/ 0 نظر / 5 بازدید