گزارش تصویری پنجمین جشن سالانه همکلاسی سلام در گرگان / بخش دوم

پنجمین جشن سالانه همکلاسی سلام در گرگان - گرگان ما

 

پنجمین جشن سالانه همکلاسی سلام در گرگان - گرگان ما

 

پنجمین جشن سالانه همکلاسی سلام در گرگان - گرگان ما

 

پنجمین جشن سالانه همکلاسی سلام در گرگان - گرگان ما

 

پنجمین جشن سالانه همکلاسی سلام در گرگان - گرگان ما

فرجاد معلم سالهای دور

 

پنجمین جشن سالانه همکلاسی سلام در گرگان - گرگان ما

 

پنجمین جشن سالانه همکلاسی سلام در گرگان - گرگان ما

 

پنجمین جشن سالانه همکلاسی سلام در گرگان - گرگان ما

 

پنجمین جشن سالانه همکلاسی سلام در گرگان - گرگان ما

مگر میشود مشکین قلم و آن لهجه شیرینش را فراموش کرد؟

 

پنجمین جشن سالانه همکلاسی سلام در گرگان - گرگان ما

رحمتی به چه می اندیشد ؟

 

پنجمین جشن سالانه همکلاسی سلام در گرگان - گرگان ما

اسعدی بازیگر گرگانی سینما و تئاتر ( سمت راست ) ، مجری مراسم بود.

 

پنجمین جشن سالانه همکلاسی سلام در گرگان - گرگان ما

 

پنجمین جشن سالانه همکلاسی سلام در گرگان - گرگان ما

 

پنجمین جشن سالانه همکلاسی سلام در گرگان - گرگان ما

اسکندری برای همکلاسی ها و معلمانشان میخواند و مینوازد.

/ 0 نظر / 7 بازدید