از المان جدید فلکه شهرداری گرگان چه خبر ؟

شهرداری گرگان در بهمن ماه سال گذشته ، در اقدامی پسندیده و به جهت تعویض المان فعلی میدان شهرداری، در فراخوانی گسترده طراحی المان جدید را به مسابقه گذاشت تا پس از انتخاب سه طرح برتر و اهدای جایزه به آن ، طرح برگزیده نیز از میان سه طرح نهایی انتخاب و اجرایی شود.

در این بین با وجود گذشت یک سال از فراخوان مذکور، نه خبری از طرح برگزیده است و نه اطلاعی از زمان اجرایی شدن ساخت و نصب المان فلکه شهرداری گرگان.

از این رو با توجه به قرار گرفتن فلکه شهرداری در قلب گرگان و نیز وقوع حوادث متعدد تاریخی معاصر در پیرامون آن، انتظار است طرح المان برگزیده نشانگر تاریخ ، فرهنگ و ... استراباد بوده و از سوی دیگر در زمان مقرر عملیات ساخت و نصب آن آغاز شود.

هر چند که شهرداری گرگان در شش ماهه اخیر با تسریع در اجرای طرح های عمرانی متعدد همچون زیباسازی ورودی غربی، احداث زیرگذر میدان بسیج ، پارکینگ طبقاتی نعلبندان و .... ، و نیز برنامه های مناسب فرهنگی همچون جشنواره شهروند ماندگار ، گامهای مناسبی به جهت ایفای وظایف ذاتی خود برداشته است لیکن شهروندان گرگانی انتظار دارند با توجه به ظرفیتهای بسیار گرگان زمین تاریخی ، اقدامات بلدیه استراباد مستمر، براساس برنامه ریزی کلان و نیز استفاده از همه ظرفیتهای آن نهاد باشد.

در این بین ضمن تقدیر از عملکرد مناسب شهرداری در زیباسازی حول و حوش میدان بسیج در ورودی غربی گرگان ، شایسته است این زیباسازی به مسیرهای ابتدایی ورود به شهر از سمت غرب و نیز شرق گرگان تعمیم یافته تا از همان ابتدا منظر شایسته ای از گرگان تاریخی در مقابل دید گردشگران تداعی شود.

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
شازده کوچولو

´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““ ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨* ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨* ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨”¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨*اپم ´´,***/*)¨*¨¨,¨* ´)*/*)*)*¨¨* /**)**¨¨“\

امین

سلام.ان شاالله شهرداری گرگان بتواند فعالیتهای عمرانی خود را ادامه دهد و روز به روز این شهر را به سوی پیشرفت هدایت کند.