چرا میخچه‌گران؟

دکتر اسدالله معطوفی مورخ و پژوهشگر درباره وجه تسمیه محله قدیمی میخچه‌گران گرگان به بررسی‌ها و گفت‌و گوی جداگانه خود با دو تن از بزرگان محل مذکور در سالهای گذشته اشاره و میگوید:پیرمرد و پیرزن مصاحبه‌شونده (آقای سیدین و خانم کاشفی) به نقل از پدر و پدربزرگ خود نقل میکنند در گذشته‌های دور چند مغازه چلنگری که در آنها به ساخت میخ، میخچه،‌گل‌میخ و .... میپرداختنددر محله مذکور وجود داشت که از محصولات آنها در برپا کردن چادر، ساخت‌کفش، تزئین دربهای قدیمی، وصل نعل اسب، و فعالیتهای نیمه‌صنعتی استفاده میکردند.

وی می‌افزاید: به احتمال بسیار، محله مذکور به دلیل رواج این شغل در آن محدوده میخچه‌گران نام گرفته است.

/ 0 نظر / 5 بازدید