گرگان، ..... ، خیابان زنده‌یاد نادر ابراهیمی

خیابان محل زندگی نادر ابراهیمی نویسنده نامدار ایرانی طی سالهای حضور در گرگان ، به نام وی نامگذاری میشود.

در جلسه روز گذشته کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست‌شهری شورای شهر گرگان، اعضا به اتفاق آرا با پیشنهاد عبدالرضا چراغعلی رئیس کمیسیون مبنی بر نامگذاری خیابان محل زندگی نادر ابراهیمی طی سالهای حضور در گرگان به نام وی ،موافقت کردند.

در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون مذکور در کمیته نامگذاری شورای شهر گرگان، این موضوع عملی خواهد شد.

نشانی دقیق محل زندگی نادر ابراهیمی در گرگان با همکاری خواهر ناتنی وی  مریم زندی که او نیز از عکاسان نامدار ایران است، مشخص خواهد شد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید