استرس بدهکاران یک میلیونی و آرامش مقروضان میلیاردی بانک ها

700 میلیارد تومان معوقات بانکی در استان گلستان!!! 700 میلیارد تومان که بخش اعظمش در قالب تسهیلات اشتغالزایی و کارآفرینی به افراد پرداخت شده و دیگر برگشتی نداشته است.

پس نه به مدد این تسهیلات، کارآفرینی صورت گرفته و نه آنکه شغلی ایجاد شده و البته بماند آنکه نه اقساط تسهیلات دریافتی به بانک پرداخت شده است.

این در نگاه اول و در کشوری {استانی} که اقتصادش بیمار است، تولید با هزاران مشکل مواجه است و ....، طبیعی می نماید.

اما آنچه در ذهن نگارنده عجیب می نماید اینکه بسیاری در این استان هشتصد میلیون و نهصد میلیون و یک میلیارد تومان وام گرفته و نه اصل پول و نه سود بانکی آن را برنگردانده اند و گویی کسی را با آنان کاری نیست اما از آن سو کسانی را می شناسم که یک میلیون تومان و ....، از بانک وام گرفته و به خاطر ناتوانی در پرداخت اقساط، با دهها مشکل مواجه شده اند، برایشان احضاریه آمده، ضامنشان تحت فشار قرار گرفته و القصه بانک و .... به هیچوجه رهایشان نمی کند اما .... .

/ 0 نظر / 26 بازدید