چاپ دوم کتاب چمبلوک ...

کتاب چمبلوک - علی نصیبی - گویش گرگانی

چاپ دوم کتاب چمبلوک از هفدهم اسفند 89 از طریق کتابفروشی ها و دکه های مطبوعاتی گرگان قابل تهیه است.

 گفتنی است همه ی دو هزار نسخه چاپ اول کتاب چمبلوک شامل پنج داستان به گویش گرگانی، بیست روز بعد از توزیع توسط علاقمندان به فرهنگ و تاریخ گرگان تهیه شد.

 از این رو به جهت کثرت تقاضاهای صورت گرفته توسط گرگاندوستان و با توجه به نزدیکی به ایام نوروز و حضور گرگانیان دور از دیار در خاستگاه طی این ایام ، به سرعت هماهنگی های لازم جهت چاپ هزار نسخه دیگر از کتاب انجام و با توزیع صورت گرفته ، چاپ دوم کتاب چمبلوک با قیمت 3100 تومان از هفدهم اسفند ماه از کتابفروشی ها و دکه های مطبوعاتی گرگان قابل تهیه است.

 در این بین با توجه به پیش بینی های صورت گرفته به جهت تبادل کتاب مذکور به عنوان هدیه نوروزی از سوی گرگاندوستان در دید و بازدیدهای عید ، چاپ سوم کتاب نیز در تیراژ هزار نسخه آغاز شده است.

 

/ 0 نظر / 30 بازدید