هزارپیچ در انتظار توجه مسئولان

علی نصیبی، وبلاگ گرگان ما: با توجه به افزایش جمعیت گرگان طی سال های اخیر و عدم تناسب این جمعیت با فضا و امکانات گردشگری گرگان در ناهارخوران و النگ دره و ....، ساماندهی مناطق گردشگری جدید در این دیار به جهت استفاده ساکنان بومی و گردشگران، یک ضرورت تلقی می شود.

در این بین منطقه هزارپیچ به علت موقعیت جغرافیایی {سهولت دسترسی شهروندان و گردشگران عبوری}، ویژگی های طبیعی همچون تپه ها و دشت، چشم انداز مناسب بر شهر گرگان، مسیر دسترسی زیبا، و ... یکی از ظرفیت های مناسب برای رونق گردشگری گرگان با ایجاد امکانات تفریحی، خدماتی و اقامتی می باشد.

ارتفاعات هزارپیچ

از مالکیت برخی شرکت های تعاونی بر بخشی از اراضی هزارپیچ، در سال های پیش به عنوان یکی از موانع توسعه گردشگری آن منطقه نام برده می شد. این در حالیست که پیش از آن گفته می شد توافق های لازم با نمایندگان برخی شرکت های مذکور صورت گرفته است.

بماند آنکه به غیر از زمین های مذکور، عمده اراضی هزارپیچ یا عمومی بوده یا متعلق به منابع طبیعی می باشد.

در این بین گویی علیرغم سال ها وعده درباره ساماندهی هزارپیچ از سوی مدیران و مسئولان شهرستانی و شهری، آنچه که از آن می توان به عنوان حلقه مفقوده رونق گردشگری هزارپیچ نام برد،  نبود اراده لازم به جهت بهره اصولی از ظرفیت مناسب این منطقه است.

امید است با توجه به تراکم جمعیت بومی و گردشگر در ناهارخوران و النگ دره و به تبع آن ایجاد مشکل برای شهروندان و نیز محیط زیست این دو تفرجگاه، نهادها و اداراتی همچون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، شورای شهر و شهرداری، منابع طبیعی، فرمانداری، و ... با عزمی جدی، درصدد ساماندهی منطقه گردشگری هزارپیچ و بهره مندی بیش از پیش شهروندان و گردشگران از این منطقه مستعد برآیند.

/ 0 نظر / 26 بازدید