پرونده روزنامه گلشن‌مهر مختومه شد

با تایید رای صادره از سوی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان توسط شعبه ٢٧٧ دیوان عالی کشور ، پرونده شکایت علیه روزنامه گلشن‌مهر مختومه شد.

گلشن‌مهر در 30 تیر 86 مطلبی را تحت عنوان « حقوق همه‌جانبه » به قلم علی‌اصغر بای چاپ که با شکایت صورت گرفته علیه نشریه مذکور، تنها روزنامه استان یک ماه توقیف شد.

با تشکیل پرونده برای نشریه مذکور ،شعبه سوم دادگاه تجدید نظر مدیر مسئول را به 100هزار تومان جریمه محکوم کرد.

با اعتراض مدعی‌العموم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه 277 دیوان رای دادگاه تجدید نظر استان را تایید کرد.

/ 2 نظر / 5 بازدید
رفعتی

[گل]به امید آزادی بیان کامل برای همه ایرانیان، خوب بود اشاره میکردی به حکم دادگاه در مورد نویسنده و مجازاتی که برای نوشتن یک مطلب تعیین شده است. در ضمن یک کامنت هم برای " دستی کشی " گذاشتم که امیدوارم ببینی.[سبز]

ایمان

سلام آقای نصیبی. سرانجام کار آقای بای چه شد؟ . . . به روزم و مشتاق دانستن نظرتان/[گل]