پارک ملی گلستان مملو از مسافر و زباله

روز گذشته از فرصت پیش آمده به جهت تعطیلی مبعث استفاده کرده و با جمعی از دوستان راهی پارک ملی گلستان شدیم.

جای جای پارک مملو از مسافر و البته زباله بود. زباله‌هایی که در سراسر پارک و در لا به لای درختان پراکنده و گاه از سبزی پارک بیشتر به چشم می‌آمد و در این بین دریغ از یک سطل زباله.

از دهیار و رئیس شورای روستای تنگراه که در مجاورت جنگل قرار دارد دلیل این موضوع را پرسیدیم و آن دو اینگونه سخن گفتند: به جهت همکاری با محیط زیست و مدیریت پارک، با وجود آنکه مسئولیتی اداری در قبال پارک نداشتیم چند ماهی بود که نسبت به جمع‌آوری زباله‌های جنگل اقدام می‌کردیم و آنها را به 60 کیلومتر دورتر یعنی سایت بازیافت در آزادشهر انتقال میدادیم. گاه نیز به توزیع پلاستیک زباله بین گردشگران و یا پاکسازی جنگل با همکاری جوانان روستا میپرداختیم. در این بین با توجه به اعتبار محدود دهیاری و مشکلات بسیار روستا ، و نیز هزینه‌های متعدد جمع آوری پسماندها از ادامه کار خودداری کردیم. البته این را هم ناگفته نگذاریم که در این مدت محیط زیست تشکری خشک و خالی نیز از ما نکرده بود.

و اینگونه میشود که زباله‌های جنگل بیش از هر چیز خودنمایی میکند.

/ 0 نظر / 5 بازدید