فواره‌های کاخ دوباره می‌رقصند

عملیات نصب دائمی تاسیسات  فواره‌های رقصان فلکه کاخ گرگان به زودی آغاز میشود.

چندی پیش شهروندان گرگانی شاهد فعالیت فواره‌هایی رقصان در میدان کاخ بودند. فواره‌هایی که حرکات موزون و جالبشان سبب انبساط خاطر و تجدید روحیه شهروندان و زیبایی خاص این میدان می‌گشت.

در این بین پس از مدتی، فعالیت موزون این فواره‌ها متوقف و آنها به حالت عادی خود بازگشتند.

پس از پیگیری گرگان ما، دریافتیم راه‌اندازی قبلی این فواره‌های رقصان به صورت موقت و آزمایشی بوده و بعد از استقبال مناسب از فواره‌های مذکور، و نیز موافقت شورای شهر با پیشنهاد شهرداری گرگان، عملیات نصب تاسیسات دائمی لازم با 300میلیون ریال اعتبار آغاز میشود.

/ 0 نظر / 5 بازدید