بارقه های امید از شورای شهر گرگان / هیئت رئیسه دوشنبه برای بسکتبال تصمیم میگیرد

علی نصیبی، وبلاگ گرگان ما: براساس اخبار غیررسمی، در نشست بعد از ظهر شنبه 23 فروردین شورای شهر گرگان، حسین ربیعی عضو و سخنگوی شورا در نطق خود خواستار حمایت مجدد شهرداری از بسکتبال گرگان شد.

بر این اساس پس از درخواست حسین ربیعی، دو نفر دیگر از اعضای شورا نیز با توجه به درخواست های مردمی، خواستار تداوم پشتیبانی ها از تیم بسکتبال شهرداری گرگان شدند.

ناصر گرزین رئیس شورای شهر نیز پس از پایان این سخنان اعلام کرد: قرار است در جلسه بعدی هیئت رئیسه شورای شهر گرگان که روز دوشنبه 25 فروردین برگزار می شود، این موضوع مجدد مورد بررسی قرار گیرد.

امیدواریم اعضای هیئت رئیسه شورای شهر، با توجه به سابقه تیم بسکتبال شهرداری به عنوان ریشه دارترین تیم حال حاضر لیگ های مختلف بسکتبال کشور، کثرت علاقه مندان به بسکتبال در گرگان به عنوان پرهوادار ترین رشته ورزشی، و نقش بسکتبال در تبلیغ و معرفی بیش از پیش گرگان به ایرانیان، در روز دوشنبه منطقی ترین تصمیم را اتخاذ نمایند.

تعیین هیئت مدیره کارآمد برای تیم، تعیین استراتژی باشگاه، شفافیت عملکرد، برنامه ریزی برای حضور قدرتمند در لیگ برتر، گریز از روش های سنتی اداره تیم، و ... خواسته علاقه مندان به بسکتبال گرگان است.

امیدواریم شهروندان گرگاندوست، علاقه مندان به ورزش، رسانه ها و ...، با تماس با اعضای هیئت رئیسه شورای شهر (گرزین، ربیعی، یوسفی، هزار جریبی، جرجانی) و ارائه درخواست ها مبنی بر تداوم حمایت ها از بسکتبال شهرداری، به سهم خود در جلوگیری از مرگ بسکتبال گرگان به عنوان یکی از نمادهای هویتی گرگان زمین، عامل همگرایی اجتماعی مردم این دیار و سبب ساز معرفی بیش از پیش گرگان به ایرانیان، فعال باشند.

 

/ 0 نظر / 22 بازدید