قوانین ویژه برای خیابان دی گرگان پارس

خیابان دی گرگانپارس در ماههای اخیر تبدیل به پاتوق برخی جوانان گرگانی و محل گذر چندین باره آنها با خودرو از این محل شده است.

برخی از این پسران و ذختران نیز خودروهایشان را در حاشیه خیابان مذکور پارک و خود در کنار آن توقف میکنند.

این گذرهای چندین باره و نیز پارک ماشینها در حاشیه این خیابان ،که فضایی مشابه شبهای جمعه منطقه باباطاهر ناهارخوران در خیابان دی به وجود آورده بود اغلب سبب ترافیک بسیار سنگینی در معبر مذکور نیز میشد.

در این بین چند روزیست که علاوه بر افزایش ماموران نیروی انتظامی در این خیابان و فلکه گرگانپارس، نیروهای راهنمایی و رانندگی در ساعات اولیه شب اقدام به محدودیتهای ویژه و یک طرفه نمودن خیابان مذکور میکنند.

البته تذکراتی نیز از سوی ماموران به برخی رانندگان جوان به جهت عدم گذر چندین باره از خیابان مذکور داده میشود.

/ 0 نظر / 26 بازدید