آئین بزرگداشت روز گرگان به روایت تصویر

دکتر اسدالله معطوفی - گرامیداشت روز گرگان

دکتر اسدالله معطوفی گرگان پژوه پرتلاش و نگارنده بیش از 15 کتاب تحقیقی درباره فرهنگ و تاریخ گرگان

 

محمدابراهیم برادران - گرامیداشت روز گرگان

محمد ابراهیم برادران روزنامه نگار 105 ساله گرگانی و رئیس انجمن اصناف استراباد و البته تاریخ زنده گرگان

 

هنرمندان گرگانی - مراسم گرامیداشت روز گرگان

طنین ساز هنرمندان گرگاندوست در دل بافت تاریخی شهر

 

بزرگداشت روز گرگان

آغاز مراسم با احترام به سرود وطن ، گرگان را می سازیم تا ایرانی آبادتر داشته باشیم.

 

مراسم بزرگداشت روز گرگان

اگر این ظرف مسی تاریخی زبان داشت چه ها می گفت از گذشته این شهر ؟ آدم هایی که آمدند و رفتند و ... .

 

شیرینی ها و سوغات گرگان

شیرینی هایی که باید سوغات گرگان و شمال شود ، نون خرمایی و نون لوزی و حلوا اُماج

 

مراسم روز گرگان

نمایی دیگر از مراسم

 

گرزین فرماندار گرگان

گرزین ( فرماندار ) و مجموعه تابعه اش میتوانند بسیاری از گره ها را باز کنند. (نفر سوم از سمت چپ)

 

ابراهیم کریمی شهردار گرگان

ابراهیم کریمی شهردار گرگان - مراسم از سوی شهرداری برگزار شد.

 

آئین روز گرگان

آیا گرامیداشت روز گرگان میتواند پنجره ای به توسعه این دیار تاریخی و متفاوت ایران شود.

 

حبیب الله قلیشلی رئیس شورای شهر گرگان

حبیب الله قلیشلی رئیس شورای شهر هم به جمع گرگاندوستان آمده بود !

 

گرامیداشت روز گرگان

گوشه و کنار مدرسه عمادیه پر شده بود از گرگاندوستان

 

دکتر اسدالله معطوفی گرگان

دکتر اسدالله معطوفی ، مرد عملگرایی که چندین دهه در راستای زدودن غبار از چهره تاریخ و فرهنگ گرگان و معرفی این دیار تلاش کرده ، به چه فکر میکند ؟ آیا این حرف ها و سخنرانی های این و آن و کف زدن ها و ... منتج به عمل و تلاش برای گرگان میشود یا نه ؟

 

بزرگداشت روز گرگان

......

/ 0 نظر / 9 بازدید