از فواره‌های رقصان کاخ چه خبر ؟

شهروندان گرگانی و نیز مسافرانی که تابستان گذشته از میدان کاخ میگذشتند شاهد حرکات موزون و زیبای فواره‌های این فلکه پرتردد شهر بودند.

حرکات رقص گونه این فواره‌ها علاوه بر زیبایی بخشیدن به میدان سبب انبساط خاطر و تجدید روحیه شهروندان نیز میگشت. در این بین اما پس از مدتی حرکت فواره ها  متوقف و آنها به حالت عادی خود بازگشتند.

در همان زمان " گرگان ما " به جهت پیگیری موضوع به سراغ اعضای شورای شهر رفت و علت را از آنان جویا و دریافتیم راه اندازی قبلی به صورت موقت و آزمایشی بوده که با مورد قبول واقع شدن فواره‌ها و موافقت شورای شهر با پیشنهاد شهرداری، ظرف سه ماه از سوی پیمانکار مربوطه تاسیسات لازم به جهت راه اندازی دائمی فواره‌های رقصان، موزیکال و دارای رقص نور در میدان‌های بسیج و کاخ گرگان نصب میشود.

در این بین با وجود گذشت نزدیک به چهار ماه هنوز از فعالیت فواره‌های مذکور خبری نیست. از این رو شهروندان انتظار دارند به جهت زیبایی بخشیدن به این دو میدان مهم گرگان هر چه سریعتر اقدامات لازم صورت گرفته تا لاقل پس از محرم، شاهد فعالیت این فواره‌ها باشیم.

/ 0 نظر / 5 بازدید