غروب تاسوعا و چهل منبره گرگانی‌ها

امروز در غروب تاسوعا منبرهایی که نسل به نسل به خانواده‌های گرگانی رسیده از کنج خانه‌ها بیرون آمده و در حیاط منازل یا مقابل خانه‌ها قرار داده میشود تا سنت چهل منبره استرابادی‌ها همچنان پا بر جا بماند.

خانواده های صاحب منبر در غروب تاسوعا بر طبق یک سنت قدیمی بر روی منبرهای دارای قدمت‌شان که پشت به پشت به آنان رسیده قورمه سبزی، ساک ( غذای اصیل گرگانی) ، شربت تخم شربتی و ... قرار داده و از مهمانان پذیرایی میکنند.

همچنین افرادی که دارای حاجتی هستند به ۴٠ منبر سر زده تا مطابق باوری قدیمی بر هر یک از این منبرها شمعی روشن کرده و آرزوی شان برآورده شود.

اسدالله معطوفی در ضرب المثلها، کنایات و باورهای مردم گرگان می‌نویسد: در مراسم چهل منبره ، برخی از افراد دارای حاجت به صورت پابرهنه به منبرها برای روشن کردن شمع مراجعه میکنند. در گذشته عده ای نیز سر یا شانه خود را گل‌مالی میکردند. برخی نیز معتقد بودند از منبر اول تا منبر چهلم نباید با کسی صحبت کنند.

در مراسم چهل منبره همچنین تازه عروس و دامادها شمع‌های بزرگ در منبرها روشن میکنند تا زندگی شیرینی نصیبشان شود.

و اینگونه است که غروب تاسوعا کوچه پس‌کوچه های سرچشمه و دوشنبه ای و سرپیر و میخچه گران و شیرکش و دباغان و شاهزاده قاسم و میدان و دربنو و چهارشنبه ای و پاسرو و نعلبندان و سبزه مشهد و ... مملو از استرابادیان به خصوص دختران و زنانی است که در قالب سنت چهل منبره به خانه‌ها سر زده و غذایی نوش و شمعی روشن و دعایی زیر لب زمزمه می کنند.

----------------------------

پی نوشت: هر چند که در چند شهر تاریخی دیگر ایران در غروب تاسوعاها با بیرون آمدن منبرها از کنج خانه ها، مراسماتی برگزار میشود لیکن برگزاری سنت « چهل منبره » به شیوه اشاره شده ، خاص گرگان زمین است.

/ 0 نظر / 11 بازدید