گرگان؛ همچنان خاموش

در دید و بازدیدهای عید با یکی از بستگان که به بهانه نوروز پس از مدتها به گرگان آمده  درباره تغییرات شهر صحبت می کردم.

در این بین گویی نکته ای که بیش از همه به چشمش آمده بود و از آن گله داشت، تاریکی ورودی های شهر (به خصوص از سمت غرب) و نیز گردشگاه های گرگان بود.

نوشته آرشیوی و مرتبط وبلاگ با عنوان "گرگان را روشن کنید" را از اینجا بخوانید.

/ 0 نظر / 23 بازدید