حکایت ترافیک گرگان

ترافیک خسته کننده گرگان در برخی مسیرها نه به خاطر بافت خاص شهر و نیزافزایش خودروها در سالهای اخیر، بلکه گاه به جهت اشتباهات بعضی تصمیم گیرندگان دراین زمینه  و به تبع آن اجرای برنامه های غیرکارشناسی است.

روزی شاهد نصب حائلهای لاستیکی در میانه دو لاین خیابان شالیکوبی در روز و از آن سو جمع کردن سریع آن در شب به جهت مرگ موتورسواری که مرکبش بر روی این حائها سر خورده بود هستیم.

روزی دگر به جای گاردریل های پلاستیکی ، حائلهای بتنی از ابتدای شالیکوبی تا انتها  نصب و روز دگر میشنویم که عده ای از این رو که حائل مذکور سبب میشود در هنگام تصادف و ... خودروهای پشتی نتوانند از لاین جنبی عبور کنند و این خود سبب توقف آنها و  افزایش ترافیک میشود ،به جمع کردن آن نظر داده اند و از آن سو عده ای دیگر به جهت تبعات منفی اجتماعی برداشتن این حائل ها با جمع آوری آن مخالفند.

بارها دیده ایم تصمیم گیرندگان ترافیک شهر ما خیابانی را یکطرفه و پس از مدتی از تصمیم خود منصرف شده اند. گویی که میخواهند با استفاده از سیاست آزمون و خطا گره کور ترافیک این دیار را باز کنند و در اینجاست که فریاد برمیاید تا کی؟

کم نیست بریدگی هایی در گرگان که با نیوجرسی مسدود و پس از مدتی بزرگواران از تصمیم خود پشیمان و نیوجرسی ها را برداشته و البته باز پس از مدتی چاره کار را در انسداد بریدگی دیده اند.

و در این بین گاه آنقدر این گذاشتن و برداشتنها عجیب و غیرمنطقی میشود که تصمیم گیرندگان خود نیز دچار سردرگمی و چالش میشوند و حادثه ای به مانند انچه که در هفته گذشته رخ داد اتفاق میافتد: راهنمایی و رانندگی به انسداد بریدگی سیدمسعود در مسیر ناهارخوران اقدام میکند و از آن سو ماموران شهرداری با این استدلال که در شورای ترافیک باز بودن بریدگی مصوب شده با لودر اقدام به  برداشتن نیوجرسی های بتنی میکنند و در این بین چالش دو طرف سبب کشیده شدن کار به جاهای باریک و البته در نهایت انسداد بریدگی سیدمسعود میشود.

آقایان، ترافیک امروز در دنیا تبدیل به علم شده است. خواهشا با تصمیمات غیرکارشناسی سبب افزوده شدن بر مشکلات ترافیکی گرگان زمین نشوید.

/ 0 نظر / 27 بازدید