محیط زیست به جنگ ماهی قرمزهای شب عید رفت

اداره کل حفاظت از محیط زیست استان در خبری که در ایرنا آمده خرید و فروش ماهیان قرمز را به جز در آکواریوم فروشی !!! های مجاز ممنوع اعلام کرده و متذکر شده است : " نظر به نزدیک شدن سال نو و برپایی محل ها و مراکز خرید و فروش ماهیان قرمز (ماهی حوض) در گوشه و کنار شهرها، خصوصا میادین میوه و تره بار شهرداری ها، هر گونه خرید و فروش ماهی حوض ممنوع است . "

علت این تصمیم " حفظ حیات موجودات زنده و همچنین شیوع بیماری های پوستی و ارگانیک از طریق تماس با این گونه ماهیان " اعلام شده است .

هر چند که فارغ از علت های مخالفت اینگونه شدید با سنت ملی ایرانیان ، شاید در ظاهر و از نگاه کسی که با میزان عملکرد اداره کل حفاظت محیط زیست استان آشنا نباشد ، تصمیم مذکور شاید نه چندان منفی ، بلکه مثبت نیز به نظر بیاید لیکن اداره ای که در صیانت از جنگل ها و محیط زیست استان ناتوان بوده و البته خود در ساختمانی فاقد مجوز اداری که با کور کردن منظر ناهارخوران نماد زیبایی گرگان به بهانه ایجاد نمایشگاه تاکسیدرمی و مرکز تحقیقات ساخته شده مستقر گشته ، اینگونه اقدامات کاملا نمایشی به نظر رسیده و تنها مصداق حرکتی تبلیغی و آن هم در راستای مبارزه با سنت هایی ملی است که این روزها بدون حمایت های خاص از بالا ، به همت مردم زنده است .

از این رو چه شایسته است اداره کلی که سارقان نیمه شب از داخل آن پرندگان را به سرقت می برند ، وضعیت تالاب های تحت نظارتش نگران کننده است ، قرار است از داخل جنگل های هیرکانی موجود در جنگل ابرش جاده عبور کند ، و ... توان خود را صرف آن کند که باید کند .

/ 0 نظر / 5 بازدید