مانیفستی برای گرگاندوستان

آیا اینکه در وبلاگ ها ، سایت ها ، کلوپ های اجتماعی مجازی و یا آنکه در فضای غیرمجازی و جمع های دوستانه ، مهمانی ها و ... از گرگان بگوئیم و آنگاه ، در میدان عمل بدون به کار بستن استراتژی خاص ، شاهد تحرکات دیگران باشیم دردی از ما و گرگان دوا میشود ؟

باید بپذیریم که مجموعه گرگاندوستان با وجود درک تمام و کمال نیاز گرگان به همت همگانی همه فرزندان و دوستداران آن ، کثرت فراوان ، توانایی بالقوه بسیار ، و ... ، به علت های مختلف همچون پراکندگی بسیار ، نبود استراتژی مشخص ، ترجیح برخی مصلحت ها ، و ... نتوانسته اند از توانایی های خود به جهت توسعه همه جانبه گرگان بهره کافی را برده و در این بین بیشتر تماشاگر اتفاقات روی داده بوده اند.

دیوار تاریخی گرگان

از این رو  با وجود مشکلات عدیده شهرستان گرگان که به عنوان یک دیار تاریخی و باسابقه ، پرجمعیت ترین شهر استان و سه استان همسایه ( مازندران ، خراسان شمالی و سمنان ) ، و یکی از مراکز عمده اجتماعی شمال کشور ، که متاسفانه آنگونه که باید و شاید از توسعه بهره نبرده و دارای مشکلات خاص فراوانی در زمینه های اقتصاد، اشتغال ، هویت فرهنگی و اجتماعی ، توسعه دانشگاهی ، گردشگری ، و ... ، می باشد،  ضرورت به میدان آمدن و نقش آفرینی بیش از پیش گرگاندوستان برای رفع مشکلات این دیار و حضور بیش از پیش آنها در تحولات منطقه و استان احساس میشود.

***

از این رو ضمن بیان چند پیشنهاد خام ، امید آن دارم صاحبنظران گرگاندوست نیز با نقد و پردازش پیشنهادات مذکور و نیز بیان راهکارهای مدنظر ، یاریگر مجموعه در جهت انتخاب راهکارهای موثر برای حرکت گرگان به سوی قله اوجی که استحقاقش را به جهت سابقه تاریخی و فرهنگی ، نیروی انسانی توانمند ، و ... دارد ، باشند.

بماند آنکه به جهت جلوگیری از اطاله نوشتار ، از مبسوط کردن موارد و پیشنهادات خودداری شده است.

ترویج حس گرگاندوستی:

برای کسب موفقیت در این زمینه در گام اول می بایست نسبت به ترویج علقه های فردی و اجتماعی افراد و گروه ها به گرگان اقدام کرد تا آمادگی ذهنی لازم در بین افراد به جهت حرکت و فعالیت برای گرگان ایجاد شود.

گسترده تر کردن دایره گرگاندوستی :

ضرورت دارد برای استفاده از همه ظرفیت های موجود و اقدام با نیرو و توان بیشتر ، از خط کشی ها و ایجاد تفاوت بین افراد و گروه ها خودداری و دایره گرگاندوستی را به افرادی که شاید نه نسب آنها به گرگان باشد و نه مدت چندان زیادی نیست که در این دیار ساکن شده اند لیکن در دل آنان عشق به گرگان یافت شده و منافع گرگان را به قومیت ، خاستگاه و ... دیگر ترجیح می دهند نیز گسترش داد.

اطلاع رسانی لازم از ظرفیت ها ، توانمندی ها و مشکلات گرگان :

متاسفانه به جهت ضعف بسیار در این زمینه و ... ، رجحان های جمعیتی ، تاریخی و ... گرگان از دید بسیاری از مسئولان و تصمیم گیران مغفول مانده و از این رو گاه در توزیع امکانات و ... ، گرگان 400 هزار نفری با شهرستان هایی با یک دهم جمعیت ، مساوی فرض میشود و گاه فاجعه بارتر از آن به تصور خام توسعه یافته بودن گرگان  حتی نیمی از آن .

در این بین اطلاع رسانی لازم به جهت لحاظ تفاوت های جمعیتی و ... گرگان خارج از بحث مرکز استان بودن و از آن سو استفاده از همه ظرفیت های لازم چه از طریق رسانه ها ، دیدارهای عمومی با مسئولان ، و ... برای بیان نیازهای گرگان و خواست همگانی شدن آن نیازها ، به جهت تغییر در نگاه تصمیم گیران ضروری تلقی میشود.

دفاع از هویت فرهنگی و اجتماعی گرگان :

به غیر از مهاجرت های صورت گرفته به گرگان در پیش از تشکیل استان جدید ، براساس آمار 97هزار نفر نیز در طی مهاجرت های خارج از استانی صورت گرفته در دهه 75 تا 85 در گرگان ساکن شده اند. در این بین ، علاوه بر رقابتی تر شدن فضای کسب و کار در منطقه ، به جهت بی توجهی صورت گرفته به هویت بومی این دیار از سوی نهادهایی همچون صدا و سیما ، میراث فرهنگی و گردشگری ، و ... بیم هایی نیز به جهت کمرنگ شدن هویت فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر سابقه تاریخی غنی این دیار و از آن سو در حاشیه قرار گرفتن گرگان در گرگان و به تبع آن سهم خواهی بیش از پیش دیگران وجود دارد.

از این رو علاوه بر ضرورت توجه لازم نهادها و سازمان های ذیربط ، همیاری همگانی به جهت معرفی بیش از پیش تاریخ ، مفاخر ، گویش ، باورها و آداب و رسوم ، صنایع دستی ، بازی های محلی ، و ... گرگان و در نهایت جلوگیری از مرگ تدریجی فرهنگ گرگانی و سپس مطرح شدن دوباره آن ضرورت دارد.

آنچه که واضح است دو قوم بزرگ این استان فارس ها و ترکمن ها بوده و کوبیدن بسیار و اغراق گونه بر طبل تفاوت و زیست اقوام مختلف در این دیار نمیتواند همیشه به عنوان یک فرصت تلقی شود .

بماند اینکه حضور اقوامی همچون قزاق ها در گرگان به جهت مسالمت و حسن خلق قوم مذکور در عین حفظ فرهنگ های بومی منحصر به خود را میتوان نمونه ای از همجواری مثبت تلقی کرد.  

تلاش برای حضور و فعالیت نمایندگان و مسئولان شجاع و گرگاندوست :

 حضور مسئولان و نمایندگان غیرتمند و توانمند در مناصب مدیریتی و نیز نهادهایی همچون مجلس و شورای شهر و ... ، به جهت دفاع لازم از حقوق گرگان و احقاق حق این دیار و ترجیح منافع گرگان به مصلحت های شخصی و حزبی و قومی ، میتواند نقش مهمی در رفع نیازهای این دیار و احقاق حق گرگان ایفا نماید.

در این میان پرسشگری و بیان مطالبات گرگاندوستانه از مسئولان و نمایندگان فعلی و از آن سو در صحنه بودن و تلاش برای تکیه افراد شجاع و گرگاندوست و ... ، بر مناصب انتصابی و انتخابی ضروری تلقی میشود.

همراهی بیش از پیش با روستاها و شهرهای حوزه نفوذ گرگان:

امروزه روز با اتفاقات رخ داده و تغییرات جمعیتی صورت گرفته در منطقه ، خط کشی دوستداران گرگان با ملاک هایی همچون شهری و روستایی ، و ... اشتباهی استراتژیک بوده که منجر به پراکنش بیش از پیش ما خواهد شد . از این رو همیاری و همدلی بیش از پیش با روستاهای منطقه و شهرهای تازه تاسیس شهرستان همچون سرخنکلا و جلین لازم می باشد.

پاییز گرگان

پاییز گرگان - معین مطلق

حمایت بیش از پیش گرگاندوستان :

همیاری گرگاندوستان و حمایت مجموعه از یکدیگر در زمینه های ایجاد اشتغال و کارآفرینی ، تبادل های اقتصادی و فرهنگی ، پیشرفت های شغلی ، و ... میتواند سبب ساز ارتقای گرگاندوستان در جامعه و از آن سو فراغ بال بیشتر به جهت حرکت در راستای منافع گرگان شود.

در این بین حمایت های روحی و روانی مجموعه از یکدیگر در راستای اقدامات گرگاندوستانه مهم ارزیابی میشود.

استفاده از همه ظرفیت های موجود برای گرگان :

هر گرگاندوست چه به عنوان دانش آموز ، دانشجو ، خانه دار ، کارمند و ... می بایست از همه ظرفیت های موجود و قابل دسترسی به جهت توسعه و معرفی و ... گرگان استفاده نماید و در این بین این اقدام میتواند از تماس تلفنی یک زن خانه دار با یک برنامه در حال پخش از تلویزیون سراسری و معرفی مناطق گردشگری گرگان تا تلاش یک کارمند برای جلوگیری از اقدام عده ای زمین خوار و تغییر کاربری زمین های مناطق گردشگری گرگان متفاوت باشد.

احترام به حقوق دیگران :

 هیچگاه نه در سخن و نه در عمل نمی بایست راضی به احقاق حق های از دست رفته گرگان با پایمال کردن حقوق دیگر شهرستان ها و مناطق استان باشیم.

بماند اینکه با تبلیغ سوء و نادرست عده ای ، که یا از سر گمراهی و بی توجهی به سابقه طولانی شهرنشینی گرگان ، جمعیت بالای این دیار ، مرکز استان بودن و یا آنکه به جهت پوشاندن ضعف های خود درصدد القای جذب بیش از حد اعتبارات توسط گرگان هستند تصوراتی واهی درباره گرگان در ذهن برخی به وجود آمده است که تلاش در جهت آگاه نمودن این افراد به طرق مختلف ضروری تلقی میشود.

تلاش در جهت معرفی چهره ای مطلوب از گرگان:

اگر مدعی فرهنگ مداری مبتنی بر سابقه تاریخی گرگانیان هستیم ، می بایست این فرهنگ مداری را در همه عرصه های اجتماعی به خصوص در ارتباط با ساکنان دیگر مناطق استان ، گردشگران ، دانشجویان غیر بومی و ... به منصه ظهور برسانیم.

نقد پذیری :

باز نمودن فضای نقد به جهت اصلاح رفتارهای نادرست در همه زمینه ها و نیز ایجاد تغییرات مثبت در راستای معرفی گرگان به عنوان دیاری مطلوب ، مهم ارزیابی میشود.

 

پی نوشت : نقش آفرینی گرگان در سطح ملی ، نیاز به اتخاذ راهکارهایی بیش از موارد مطرح شده دارد.

پی نوشت ( بی ربط با متن ) : دیروز جمعه 24 دی ماه در استادیوم آزادی گرگان شاهد بازی محکم و هجومی تیم فوتبال اتکا گرگان و پیروزی 4 بر یک این تیم مقابل سازمان همیاری اراک بودم .

- - - - - - - -

گرگان ما و آغاز ورود به سال چهارم

25 دی 86 آغاز ورودم به دنیای وبلاگ نویسی بود و اکنون 25 دی 89 آغاز ورود به سال چهارم نوشتن از گرگان در فضای مجازی.

هیچگاه ، هیچگاه تصور نمی کردم نوشتن در فضای مجازی از گرگان ، اینچنین بخشی جدایی ناپذیر از زندگیم شود و از آن سو زمینه ساز آشنایی با دوستان بزرگوار و همفکری گردد که هر یک چه با تشویق های شان ، نقدهای شان و ... ، حق بزرگی بر گردن من دارند و در این بین بدون اغراق ، شاید نتوانم همه سپاسم از این همراهان گرگاندوست را با رقص انگشتان بر روی کیبورد و در نهایت نمایش چند جمله بر روی صفحه بلاگ ، بیان نمایم.

گرگان ما از لحظه نگارش اولین مطلب در ساعت 11 و 48 دقیقه قبل از ظهر سه شنبه 25 دی 86 تا به اکنون چهل و دو دقیقه گذشته از بامداد شنبه 25 دی 89 ، 107 هزار و 256 بازدید داشته و 728 یادداشت آن پذیرای 6740 کامنت بوده است.

گرگان ما در این مدت به طور میانگین روزانه 98 بازدید کننده داشته است و البته 14 درصد از کل بازدیدهای آن از خارج از کشور و مسلما از سوی گرگانیان دور از وطن بوده است.

ضمنا فراوانی بازدیدها از طریق جستجوگر گوگل به شرح زیر بوده است.

گرگان ما : 3970 مرتبه

گرگان : 1936 مرتبه

gorganma :  سیصد و پنجاه  مرتبه

سوغات گرگان : 163 مرتبه

بسکتبال گرگان : 118 مرتبه

علی نصیبی : 103 مرتبه

 

گزارش کل بازدیدهای وبلاگ گرگان ما

http://www.persianstat.com/Results.aspx?id=1114150&mode=7

 

و یادداشتی که در این مدت از همه بیشتر دوستش دارم و بیشتر به دلم نشست

من ، کوی ویلا و زمانی که می گذرد

http://gorganma.persianblog.ir/post/546

 

- - - - - - - -

و اما فعالیت دوباره سایت گرگانشهر و نوشته 24 دی ماه سایت مذکور

گامی جدی برای نابودی بیشتر بافت تاریخی و فرهنگ استراباد

 http://www.gorganshahr.com/U-News.aspx?NID=199

 

/ 0 نظر / 6 بازدید