خانواده‌های رفتگران و انجمن سبا مهر آفرین گرگان

در گوشه و کنار گرگان ما هستند افرادی که در این دوره بی‌تفاوتی‌ها با احساس مسئولیت در قبال جامعه در قالب تشکل‌های غیردولتی و .... به تلاشهای اجتماعی، فرهنگی و ... پرداخته و به سهم خود در راستای توسعه اجتماع میکوشند.

نمیدانم وضعیت کمٌی تشکلهای غیردولتی استان در حال حاضر چگونه است لیکن به یاد دارم این دیار در سالیان گذشته رتبه دوم تعداد تشکلها را در کشور به خود اختصاص داده بود.

در این بین برخی تشکلهای گرگان از لحاظ کیفی نیز عملکرد مناسبی داشته و با هدف قرار دادن لایه‌های فراموش شده جامعه ، اقداماتی را انجام که بعضا" جالب توجه مینماید. به عنوان نمونه ای از این مدعا میتوان به برگزاری کلاسهای آموزشی توسط انجمن سبا مهرآفرین گرگان برای همسران رفتگران یا همان پاکبانهای شهر ما اشاره کرد.

قشری که البته چنان از توجه ابراز شده و اینکه کسانی در این شهر به فکر آنان هستند خرسند بوده که با هزاران امید،هر روز صبح بسیار منظم در کلاسها شرکت و به مرور زمان نیز پرده‌های خجل را کنار زده و به شکلی زیبا در بحثها مشارکت میکردند.

در جشن پایان این دوره که رفتگران و دیگر اعضای خانواده‌شان نیز حضور داشتند میشد شوق حاصل از این توجه و اعتماد به نفس بازیافته شده آنان را به راحتی حس و میزان فایده کلاسهایی که امید است استمرار داشته باشد ارزیابی کرد.

البته انجمن سبا مهر آفرین گرگان پیش از این با انجام ابتکاراتی دیگر همچون جشن مادربزرگ‌ها و نیز کتابخوانی برای کودکان بیمار در بیمارستان‌ها که البته هر یک از آنها مورد استقبال بسیار قرار گرفت توانایی خود را در انجام فعالیتهای غیرکلیشه‌ای و نو بروز داده بود.

/ 2 نظر / 5 بازدید
Blocked

یه خورده خبرش قدیمی بود [نیشخند] یه سوال این انجمن مردمی ِ یا دولتی ؟! منظورم از نظر عضویت و همکاریش .

روابط عمومي شهرداري گرگان

سلام خدا قوت هر نوع واكنشي رو به حساب تعصب به شهر و حرفه بگذار راستي دعاي ترس و لرز با خودت همراه داشته باش به روابط عمومي شهرداري هم يه سر بزن[تعجب][گل][گل]