برای اعضای شورای شهر گرگان / بزرگ بیاندیشید و اسیر حاشیه ها نشوید

علی نصیبی، وبلاگ گرگان ما: گویی شورای دوره چهارم گرگان نیز در حال گرفتار شدن به آفتی است که کم و بیش منتخبان شوراهای دوره های قبل نیز اسیر آن می شدند.

هنوز یک سال از عمر شورای دوره چهارم نمی گذرد که خبر می رسد آرام آرام بعضی رویدادها همچون انتخابات پیش روی هیئت رئیسه، نحوه اداره شهرداری و ...، سبب ایجاد صف بندی ها و شکاف های قابل تاملی بین بعضی از اعضای شورای شهر شده است.

علی نصیبی

در این بین هر چند که اختلاف سلیقه در کار شورایی تا حدودی طبیعی می نماید لیکن هنگامی که تفاوت های فکری چنان بر اعضا و کار نهاد مستولی شود که در نهایت بر نتیجه فعالیت و هدف مشترک اعضا تاثیر منفی بگذارد منطقی می نماید که اسیر این حاشیه ها نشد و از آن دوری گزید.

  ایجاد صف بندی ها برای تصاحب کرسی ریاست و مسئولیت های هیئت رئیسه و تمرکز به پیروزی در این عرصه به جای حل مشکلات شهر، تلاش پیدا و پنهان برای نمایش بیش از حد خود و تخطئه دیگران و به تبع آن کوبیدن بر طبل شکاف ها و اختلافات، اسیر شدن در دام بعضی بازی های رسانه ای، و ... از آفت های کار شورایی بوده و از  مسائلی است که می تواند شورای هر شهری را زمین گیر کند.

 ***

مردم گرگان در خرداد سال 92 با هزاران امید و آرزو به پای صندوق های رای رفته تا با انتخابشان، به زعم خود زمینه ساز تغییر و تحول و به تبع آن عمران و آبادانی بیش از پیش گرگان شوند.

از این رو آنان انتظار دارند نمایندگان شان در شورا با پرهیز از حاشیه و مَنیت، حول محور توسعه گرگان همگرایی داشته و با برنامه ریزی اصولی و ...، سبب ساز بهبود شاخص های شهروندی و شهرنشینی در گرگان شوند.

عکس: ابوطالب ندری - خبرگزاری مهر

 مردم در عین آنکه اختلاف نظر و نقد را در کار شورایی طبیعی می پندارند اما انتظار ندارند شکاف ها آن قدر عمیق و اختلاف سلیقه ها آن چنان ریشه دار شود که بر روی همگرایی و هدف واحد اعضای شورا تاثیر بگذارد و سبب شود حاشیه ها بر متن کار آنان غلبه نماید.

اعضای محترم شورای شهر گرگان؛ نزدیک به یک سال، یعنی یک چهارم زمان مسئولیت شما در شورای شهر گذشت. به زبان واضح تر یک سال از فرصت خدمت شما سپری شد. مطمئن باشید سه سال دیگر باقیمانده نیز به فرصت برق و باد خواهد گذشت. پس قدر لحظه لحظه ای که خداوند و مردم برای خدمت به این دیار و به جا گذاشتن نام نیکو از خود، برایتان فراهم کرده اند بدانید.

از تجربه برخی اعضای شوراهای دوره های گذشته درس بگیرید. بعضی قدر فرصت خدمت را ندانسته و در حاشیه ها گرفتار شدند و البته توسط مردم پس زده شدند. برخی اسیر کارهای تبلیغاتی و نمایشی شدند و خود در هیاهوی کاذبشان غرق شدند، بعضی بر طبل اختلافات کوبیده و در چهارچوب منیت اسیر شدند و خود نیز آسیبش را دیدند و صد البته بعضی دگر راه صواب در پیش گرفته و کارنامه درخشان و قابل اتکایی از خود به جای گذاشتند.

عزیزان عضو شورای شهر؛ اولین شرط موفقیت شما در کار شورایی همگرایی و اتحاد علیرغم اختلاف سلیقه است. مبادا منصب های درونی شورا و علاقه به تسلط به ارکان شورا و شهرداری، شمایان را اسیر اقدامات حاشیه ای، رفتارهای سطحی، رویه کاذب و ... نماید.

از یاد نبرید شمایان برآمده از رای دهها هزار نفر از مردمی هستید که با هزاران امید و آرزو برای عمران و آبادانی و توسعه این دیار، سکان را به شما سپرده و انتظارشان از منتخبان خود رساندن گرگان مستعد به جایگاهی که استحقاقش را دارد، می باشد.

بزرگ بیاندیشید و بزرگوارانه عمل کنید تا نامی نیک از شما در تاریخ این دیار به یادگار باقی بماند. مطمئن باشید در صورت ترجیح مصالح شهر به مناصب زودگذر و برخی منفعت های کاذب، استفاده از تک تک لحظه ها و فرصت ها برای خدمت، داشتن افق دید وسیع و برنامه ریزی جامع، استفاده حداکثری از منابع حداقلی، همگرایی و انسجام، و به تبع آن عمران و آبادانی بیش از پیش این سرزمین، هم خداوند پاداشش را از شما دریغ نخواهد کرد و هم آنکه در حافظه تاریخی مردم، تا ابد تصویر مثبتی از شما نقش خواهد بست.

 

/ 0 نظر / 24 بازدید