استاندار: مردم گرگان در ادب و فرهنگ نمونه هستند

استاندار گلستان اظهار داشت: ادب، فرهنگ و نزاکت مردم گرگان ویژگی خاص  و نشانه‌ای از نمونه بودن آنهاست.

یحیی محمودزاده که در نخستین جشنواره شهروند ماندگار گرگان سخن می گفت اظهار داشت: در این شهر دو شخصیت وجود دارد،یکی شخصیت حقوقی که به جهت استقرار دستگاهها و ادارات در این منطقه حاصل شده و دیگری که سبب‌ساز تمایز مردم گرگان و سرفرازی و سربلندی‌ آنهاست وجود پاکانی است که در دارالمومنین گرگان زیسته و به عنوان مفاخر مردم فرهنگدوست گرگان شناخته می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: گرگان در طول تاریخ چه از زمانی که هیرکانیا نامیده میشده و چه از زمانی که استراباد نام داشته مهد مفاخر گوناگونی بوده و از این رو شهروندان گرگانی به جهت این شخصیتهای برجسته به خود می‌بالند.

استاندار گلستان گفت: بارها با این نکته مواجه شده ام که دوستانم از دیگر نقاط ایران که گاه به عنوان سفر یا کار اداری در گرگان حضور یافته اند از فرهنگ و شخصیت مردم گرگان به نیکی یاد کرده اند.

یحیی محمودزاده اظهار داشت: با قاطعیت و بنا به نقل قول بسیاری از افراد غریبه که بسیاری از شهرهای ایران را گشته اند می‌گویم فرهنگ ترافیکی که در گرگان وجود داشته و ریشه در شخصیت والای مردم این سامان دارد در هیچ کجای کشور یافت نمیشود.

استاندار گلستان سپس با ذکر نام همه برگزیدگان این جشنواره و شرح فعالیتهای یک یک آنها، سپاس خود را از آنان به جهت فعالیتهای مستمرشان در خدمت به جامعه ابراز داشت.

/ 0 نظر / 27 بازدید