شب‌های گرگان

ساعت ٢٣- جگرکی‌های شهدا و مطهری شلوغ شلوغ، منقل‌ها روشن، صندلی‌ها همه اشغال.

ساعت ٢۴- شالیکوبی ترافیک، آری ترافیک.

ساعت ٣٠دقیقه بامداد- بساط چای و گپ خانواده‌ها در النگ‌دره به پا و نزدیک به 60 جهانگرد جوان با خودروهای رنگارنگشان هاج و واج از این شب زنده‌داری‌ها.

ساعت 1 بامداد- کیپ به کیپ آدم و ماشین در ناهارخوران.

 انگار شب‌های تابستانی گرگان روزٍِ روز است و این چقدر برای مسافرانی که نیمه‌های شب به این دیار متفاوت پا گذاشته‌اند تعجب‌آور است.

هرگز نمیر گرگان دوست‌داشتنی من.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید