/ 2 نظر / 12 بازدید
سید علیرضا شمس نیا

سلام سالگرد تولد پرشین بلاگ مبارک با مطلب شروعی بهتر با مسئولیت بیشتر در وبلاگ شـمـسـه منتظر پیام و نظرتان هستم .

ه

گرگان سا لهاست که دراتش تبعیض نژادی میسوزد