استارباد و تلاش برای زدودن غبار از چهره مفاخر گرگان‌زمین

نویسنده وبلاگ پرمحتوای استارباد در حرکتی جالب و با تکیه بر فراخوانی عام تلاش دارد به معرفی مفاخر و مشاهیر نامدار گرگان‌زمین در عرصه‌های علم و ادب و هنر بپردازد. اقدامی که با توجه به تنوع مفاخر مدنظر، در صورت همیاری فرزندان این دیار میتواند گامی سترگ برای زدودن غبار فراموشی از چهره مفاخر گذشته این دیار و به تبع ایجاد حس خودباوری در بین جوانان نسل حاضر باشد.

          

                                        فراخوان استارباد: http://estarbad.blogfa.com/post-8.aspx

/ 0 نظر / 12 بازدید