شهرداری گرگان 100 بیم بابل 94 / انتقام

تیم بسکتبال شهرداری گرگان با تحمیل شکست 100 بر 94 به بیم بابل انتقام بسیاری از حاشیه های دیدار رفت دو تیم و نیز برخی مسائل همچون به کارگیری الفاظ زشت بر علیه گرگانی ها در فضاهای مجازی ، ایجاد مشکل توسط بیمی ها و به تبع آن عدم بازی مجتبی بنی عقیل برای شهرداری در برخی بازی های گرگان، و ... را گرفت.

بازی دو تیم در حالی آغاز شد که بیش از 4500 هوادار گرگانی با تشویق های بی امانشان تنها و تنها از تیم بسکتبال دیارشان پیروزی میخواستند و از این رو به جهت فشار روانی موجود نه تنها بیمی ها بلکه شهرداری چی ها نیز بازی را شتابزده آغاز کردند.

اولین امتیاز بازی را مجتبی بنی عقیل از روی یک پرتاب پنالتی برای گرگان دشت کرد و از آن سو نیز بیمی ها صاحب دو پرتاب پنالتی شده که با گل شدن یکی از این پرتابها بازی با حساب یک بر یک دنبال شد لیکن این نتیجه به دلیل شتابزدگی بازیکنان دو تیم و البته دفاع بسته شهرداری و بیم ، نزدیک به سه دقیقه پابرجا ماند.

در این بین پس از آنکه آرون مولنار با گل کردن توپ ارسالی حاصل از پاس رابرت براون ، گرگان را سه بر یک پیش انداخت بنی عقیل در حالی که تنها 57/2 دقیقه از بازی گذشته بود به جهت برخورد با پویا تاجیک مصدوم و به ناچار از بازی بیرون رفت تا بابک کریمیان جایگزین او شود. در این دقایق آنچه قابل ذکر بود اینکه فشار روانی حاصل از تشویق های مکرر تماشاچیان سبب کم دقتی برخی بازیکنان شده تا با وجود گذشت 5 دقیقه از بازی ، دو تیم تنها نه امتیاز کسب کنند که البته سهم گرگان از این میان شش و بابل سه بود .

در پنج دقیقه دوم کوارتر اول ، بیمی ها  امتیازات عقب افتاده را جبران کرده و سپس دو تیم بازی متعادلی ارائه داده و  ده بر ده و دوازده به دوازده شانه به شانه یکدیگر پیش رفتند. لیکن این بیمی ها بودند که در اواخر کوارتر ، بازی بهتری ارائه داده تا در کنار دو اشتباه داوری ، ده دقیقه اول را با حساب 18 بر 14 به سود خود به پایان برسانند.

در این بین و در انتهای این کوارتر ، با پرتاب ترقه ای که با  اظهارات ناظر بازی  مشخص شد از سوی گرگانی ها نبوده و به جهت ایجاد تشنج توسط رقیب صورت گرفته است بابلی ها زمین را ترک و به رختکن رفتند لیکن پس از مدتی و در حالی که فخرالدین حمزه علی پور تقصیر را متوجه آنها کرد به بازی بازگشتند.

گرگانی ها در کوارتر دوم با تکیه بر اندیشه های محمدمهدی ایزدپناه و آنالیز صورت گرفته از بیم در مدت سپری شده از بازی ، نمایش به مراتب بهتری نسبت به کوارتر اول ارائه دادند تا در دقیقه 34/5 این کوارتر در امتیاز 25 بازی را به تساوی کشانده و رادوینوویچ سرمربی بابل را مجبور به گرفتن تایم استراحت کنند. در ادامه این کوارتر نیز هر چند بیمی ها سعی کردند با استفاده از پرتابهای ایمان زندی و ویتاری مارش، از گرگان پیشی بگیرند لیکن بازی خوب فرید زرقی، مهدی عسگرنژاد، رابرت براون و آرون مولنار و نیز بازی در خدمت تیم و یارگیری فشرده بابک کریمیان در کنار اندیشه های ایزدپناه  و تشویق های بی امان تماشاگران ، موجب شد شهرداری چی ها با پیروزی 23 بر 16 در این کوارتر، نیمه اول را با حساب 37 بر 34 به سود خود به پایان ببرند.

کوارتر سوم با دو امتیازی که بابک کریمیان برای گرگان به دست آورد آغاز شد لیکن با پرتاب سه امتیازی ویتاری مارش بازیکن گرانقیمت بابل، نتیجه 41 بر 37 شد. در ادامه چهار پرتاب پنالتی آرون مولنار و فرید زرقی به ثمر نشست تا گرگانی ها 45 بر 37 جلو افتاده و سالن در حالت انفجار قرار بگیرد. در تداوم روند پرهیجان  بازی بابلی ها هر چند مدتی نگذاشتند فاصله امتیازات بیش از این شود اما با چهار خطائه شدن ویتاری مارش بازیکن کلیدی بابل، آنها  مجبور به احتیاط بیشتر شدند تا در نهایت با ادامه آتش بازی گرگانی ها ، شهرداری چی ها این کوارتر را نیز با حساب 27 بر 20 به پایان برده تا در پایان کوارتر سوم 64 بر 54 از بیم مازندران پیش باشند.

فرید زرقی بازیکن تکنیکی گرگان با دو امتیازی که به دست آورد شهرداری را در ابتدای کوارتر چهارم 66 بر 54 از حریف پیش انداخت تا گرگان با ١٢ امتیاز برتری نسبت به بابل در لحظات ابتدایی این کوارتر ، به بیشترین فاصله امتیازی با حریف برسد. در این بین در ادامه کوارتر، بابلی ها موفق شدند با تکیه بر سه امتیازی های ایمان زندی بازیکن ملی پوش خود و نیز بازی خوب پویا تاجیک و ویتاری مارش اختلاف را کمتر و کمتر کنند تا در دقیقه 29/3 این کوارتر و در امتیاز 72 بر 65 ایزدپناه از تایم اوت استفاده کند. پس از دو امتیازی که ویتاری مارش پس از این تایم برای بیم به دست آورد کمال الدین گاما بازیکن بابلی در حرکتی عجیب لگدی حواله صندلی کنار نیمکت ذخیره های تیم خود زد تا با فول فنی اعلام شده از سوی داوران ، رابرت براون صاحب دو ضربه پنالتی شود لیکن وی این دو پنالت حساس را از دست داد. بیمی ها در ادامه از خستگی مفرط بازیکنان گرگان که اکثرا به صورت فیکس در زمین حضور داشتند نهایت استفاده را کرده تا فاصله را کمتر و کمتر کنند.

 در اواخر بازی بابلی ها سعی کردند با خطا بر روی بازیکنان گرگان نگذارند آنها از فرصت مالکیت 24 ثانیه ای خود استفاده کنند. در کش و قوسهای انتهایی بازی فاصله امتیازات دو تیم بین یک و دو و سه امتیاز در نوسان بود. در 9/13 ثانیه مانده به پایان بازی و در حالی که گرگان 84 بر 81 از حریف پیش بود سه امتیازی زندی گل نشد لیکن در ادامه شهرداری چی ها نه از مالکیت 24 ثانیه ای خود استفاده کرده و نه امتیاز دیگری کسب کردند تا در 03/2 ثانیه مانده به پایان بازی بیمی ها صاحب توپ شده و ویتاری مارش نیز از این فرصت کم ، نهایت استفاده را کرده و با یک شوت سه امتیازی بازی را در پایان وقت قانونی در امتیاز 84 به تساوی رساند.

در 5 دقیقه اول وقت اضافی ایمان زندی با یک سه امتیازی 87 بر 84 بابل را پیش انداخت. در ادامه پس از دو امتیاز کسب شده توسط آرون مولنار برای گرگان، بابلی ها دو امتیاز کسب کردند تا نتیجه 89 بر 85 شود. در این بین و در حالی که 04/2 دقیقه به پایان بازی مانده بود با پنج خطائه شدن هادی دهقان گارد راس شهرداری معین صفایی بازیکن جوان گرگان به جای او وارد بازی شد تا با بازی خوب وی و نیز شوت سه امتیازی زیبای او ورق  برگردد. در ادامه با تلاش آرون مولنار، رابرت براون ، فرید زرقی و عسگرنژاد گرگان فاصله را بیشتر کرد تا در نهایت با اسلم دانک عسگرنژاد بابل 100 تایی شده و شهرداری گرگان با حساب 100 بر 94 پیروز این نبرد حیثیتی شود.

در حاشیه بازی:

- با توجه به برخورد زشت  صورت گرفته با مجتبی بنی عقیل ، مهدی عسگرنژاد و ... در روز قبل از بازی رفت و البته برخوردهای عجیب با تماشاگران گرگانی در حین آن بازی، و نیز فحاشی های صورت گرفته به گرگانی ها در فضای مجازی انتظار می رفت این بازی با تنش برگزار شود ، از این رو تدابیر امنیتی و انتظامی شدیدی اتخاذ شده بود.

- یک ساعت قبل از بازی از ادامه فروش بلیت مسابقه خودداری شد.

- ماموران انتظامی با بازرسی در دو مرحله حتی از ورود کلید، خودکار و ... از سوی تماشاچیان به داخل سالن ممانعت کرده و الحق که تماشاگران نیز همکاری خوبی با ماموران داشتند.

-  قبل از شروع بازی بازرسی شدید ماموران و بالتبع سرعت کم عبور تماشاگران از گیت تعبیه شده به داخل سالن سبب ازدحام آنان شده که البته در این بین برخورد خشن برخی ماموران دلخوری هایی ایجاد کرد. البته با رایزنی صورت گرفته از سوی چراغعلی عضو شورای شهر و نیز پیگیری طهماسبی رئیس تربیت بدنی گرگان و شعبانی  حراست تربیت بدنی استان این مشکل مرتفع شد. لیکن رفتار ماموران ناجا در حین بازی چنان پسندیده بود که تماشاگران حتی به تشویق آنان نیز پرداختند.

- رفتارهای تحریک آمیز چند تماشاگر بابلی قبل از شروع بازی موجب شد تا ماموران انتظامی آنها را به خارج از سالن هدایت کنند.

- ضربه یکی از بازیکنان بابل به دهان یکی از هواداران شهرداری موجب شکستگی دندان وی، شکایت سریع مصدوم از بازیکن بیم و در نهایت صدور حکم جلب  بازیکن مذکور منجر شد.

- گوینده سالن در هنگام قرائت اسامی تیم گرگان ، با لحنی کشدار تنها به نام کوچک آنها اشاره تا تماشاگران نیز یکصدا نام خانوادگی فرد مورد نظر را فریاد بزنند.

- شبکه سبز صدا و سیمای استان در آشتی مجددی با بسکتبال نسبت به پخش مستقیم این دیدار اقدام کرد. گزارش این بازی را پوریا تابان مجری گرگانی برنامه زنده دورخیز شبکه دو و گزارشگر بسکتبال شبکه سه در کنار نوید نوروزی بر عهده داشت که البته نحوه گزارش بازی مذکور نیز مورد توجه قرار گرفت.

- موسی نبی پور بازیکن سابق شهرداری گرگان که هم اکنون در تیم بیم بابل عضویت دارد در حین بازی از سوی تماشاگران گرگانی تشویق شد هر چند که او درگیری هایی با آرون مولنار بازیکن گرگان ایجاد کرد.

- گزارشگر بازی در طول این دیدار چندین بار به تفاوت سرمایه گذاری بیم بابل و شهرداری گرگان اشاره کرد. هزینه تیم بابل در این فصل میلیاردی بوده در حالی که تیم گرگان تنها 350 میلیون تومان برآورد هزینه داشته که البته هنوز بخش اعظمی از این مبلغ نیز محقق نشده است.

- پیروزی تیم بسکتبال گرگان بر تیم میلیاردی بیم بابل در این دیدار انتقامی ، موجی از خوشحالی در بین نوجوانان و جوانان بسکتبالدوست گرگانی با توجه به حاشیه های گذشته موجود بین این دو تیم ایجاد کرد. هر چند که مطمئنا اهالی این دیار برخی رفتارهای بیمی ها را به هیچوجه به حساب مردم استان دوست و همسایه مازندران نخواهند گذاشت.

* شهرداری گرگان پنجشنبه این هفته استراحت خواهد داشت. 

 

 

/ 6 نظر / 40 بازدید
مقداد

سایت فروش سي دي هاي مذهبي :http://www.safacd.com/ حتماً يه سري بزن . يا علي .

بچه صد آفرین

جامه دران

علی جان باور کن این قدر عالی حس و حال درون سالن و فضای حاکم بر بازی را تشریح می کنی که ترجیح می دهم نتایج تیم بسکتبال گرگان و فوتبال اتکای استان را فقط از طریق گرگان ما پیگیری کنم. یاحق

هاله و نبات

سلام بر دوست گرگانی نو یافته ام، بسیار ممنونم از اطلاعاتی که به من دادید. البته گزارش تصویری که از آن مراسم می خواستم به دلیل اینکه دیگر نان باگت توضیع می شود و ظروف ماست یکبار مصرف کلاً کنسل شد. ولی در همشهری عصر روز سه شنبه گذشته گزارشی در ایین زمینه نوشتم که اگر زودتر اطلاعات شما را می گرفتم می توانستم در متن بی آوردم. باز سپاس فراوان از شما

مهدی

عشق است گرگان فقط بازی بعدی کی هست؟؟؟