این روزهای گرگان

گرگان در ابتدای مرداد 87 گرمترین روزهای خود را سپری می کند. گرمای زجرآور این روزهای شهر ما سبب شده ، از تعداد عابران پیاده گرگان به شدت کاسته شده و شهر روزها خلوت تر از پیش جلوه کند. 

لیک هر چه به پایان روز نزدیک میشویم آرام آرام گویی روح تازه ای در شهر دمیده و تا به شب که میرسیم  گرگان دوباره زنده میشود تا آنانی که هوای شرجی روزهای گرگان و ترس از ریزش عرق از سر و روی ، در اتاقها حبسشان کرده از خانه بیرون زده و در هوای استراباد پر راز و رمز نفسی تازه کنند. و این میشود که تو در یک نیمه شب نه در پیاده روهای ناهارخوران جایی برای بیتوته می یابی و نه در حاشیه خیابان جایی برای پارک ماشین.

/ 0 نظر / 5 بازدید