گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

براي دكتر داداشي، مردي كه عشق به گرگان در وجودش موج مي‌زد
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٦
 

شايد يکی از ويژه‌ترين کانديداهای انتخابات مجلس هشتم از حوزه‌ انتخابيه گرگان و آق‌قلا دکتر محمد صادق داداشی دبير فدراسيون دوميدانی بود. مردی که پس از سالها دوری از خاستگاهش با عشق و تعصبی بیشمار به اين ديار بازگشته و از معدود کانديداهايی بود که عشق به گرگان در کلام و عملش موج ميزد.
وی که عضو کميته مربيان دوميدانی آسيا و از ورزشکاران باسابقه گرگانی ميباشد در عنفوان جوانی از گرگان به اصفهان کوچ کرده بود.دکتر داداشی با وجود سالها اقامت در اصفهان چنان شعله عشق به گرگان‌زمين در وجودش شعله‌ور بود كه چند بار در هنگام گزارش ديدار تيمهای بسکتبال اصفهان و گرگان جهت شبکه آن استان عنان از کف داده و چنان بازی را گزارش ميکند که گويی تنها آرزويش پيروزی گرگان است و اين عمل وي موجب تعجب اصفهانياني ميشود كه او را فرزند ديار خود مي‌دانستند.
دبير فدراسيون دوميدانی پس از سکنی در تهران باز گرگان را فراموش نکرده و به جهت مسئوليتش اينبار جديتر عمل کرده و موافقتهای مختلف را برای ساخت سالن مجهز دوميدانی در گرگان اخذ ميکند.
مديرکل تربيت بدنی دانشگاه شهيد بهشتی تهران، هنگاميكه با اصرارهاي برخي دوستان قديميش مبني بر كانديداتوري مجلس از گرگان مواجه ميشود به رايزني با دوستان پرداخته و هنگامي كه استقبال جامعه ورزشي گرگان را مشاهده ميكند تصميم ميگيرد در اين عرصه حضور يابد.

سخنان دكتر داداشي با عشق به گرگاني كه در وجودش موج ميزد مورد توجه اقشار مختلف جامعه بخصوص ورزشكاران رشته‌هاي گوناگون قرار ميگيرد. ليكن رد صلاحيت نامبرده سبب كاهش سرعت ماشين تبليغاتي وي ميگردد.

وي پس از صرف بخشي از توان خود به جهت تاييد صلاحيت دوباره به عرصه رقابت بازميگردد. اما حيف كه نه دكتر و نه اطرافيان او اهل بازيهاي سياسي و رندي‌هاي انتخاباتي نبودند. افسوس كه دكتر ساليان سال در اين ديار اقامت نداشت تا................ را بداند و افسوس كه صداي دكتر داداشي فرزند غيرتمند گرگان‌زمين در هياهوي انتخابات گم‌شد تا وي با دلي پراندوه دوباره ديارش را ترك نمايد.

اما، اما، اما دكتر و ديگر فرزندان راستين اين ديار نميبايست با اتفاقات اينچنيني از گرگان‌زمين فاصله بگيرند. آنها بايد بدانند گرگان متعلق به آنهاست و آنها نيز متعلق به گرگان. دوري اينان از ديار هيركان خواسته بدطينتانيست كه ذره اي مهر به گرگان تاريخي ندارند. آنان و همه آناني كه دل در گرو گرگان مظلوم دارند نميبايست عرصه را براي بدطينتان خالي نمايند.