گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

تنها چند دقیقه لذت
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٩
 

آب تنی و شنای کودکان در فلکه های کاخ و سرخواجه گرگان

در خانه هایشان نه کولر بود تا در گرمای کشدار و طاقت فرسای تابستان امسال در خانه بمانند و نه پدر پول اضافه داشت تا در جیب بگذارند و با خیال راحت روانه یکی از استخر های شهر شده و تنی به آب بزنند .

پس چاره چه بود ؟ چاره را تنها و تنها میشد در جمع شدن با چند دوست همسن و صد البته هم وضعیت یافت و به حوضچه های فلکه های کاخ و سرخواجه بسنده کرد تا آنجا با تمام لذت تنی به آب کدر زد و دمی غم ها و حسرت های کودکانه را فراموش کرد و از ته دل خندید .

دیگر عکس های گرگان ما ( معین مطلق ) را در ادامه مطلب ببینید.


آب تنی و شنای کودکان در فلکه های کاخ و سرخواجه گرگان

 

آب تنی و شنای کودکان در فلکه های کاخ و سرخواجه گرگان

 

آب تنی و شنای کودکان در فلکه های کاخ و سرخواجه گرگان

 

آب تنی و شنای کودکان در فلکه های کاخ و سرخواجه گرگان

 

آب تنی و شنای کودکان در فلکه های کاخ و سرخواجه گرگان

 

آب تنی و شنای کودکان در فلکه های کاخ و سرخواجه گرگان

 

آب تنی و شنای کودکان در فلکه های کاخ و سرخواجه گرگان

 

آب تنی و شنای کودکان در فلکه های کاخ و سرخواجه گرگان

 

آب تنی و شنای کودکان در فلکه های کاخ و سرخواجه گرگان

 

آب تنی و شنای کودکان در فلکه های کاخ و سرخواجه گرگان

 

 

 

آب تنی و شنای کودکان در فلکه های کاخ و سرخواجه گرگان