گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

در طراحی المان میدان بسیج لحاظ نمادی از گرگان مد نظر نبود
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٦
 

نماینده مهندسان مشاور پروژه میدان بسیج گرگان گفت: المان میدان تداعی کننده چیز خاصی نبوده و در طراحی آن نیز بهیچوجه قصد نداشتیم نمادی ازفرهنگ و تاریخ گرگان را لحاظ کنیم.

وی که در جلسه بررسی این پروژه در شورای شهر و در حضور شهردار، اعضای شورا و کارشناسان و دانشجویان عمران و معماری گرگان سخن می‌گفت در پاسخ به اعتراضها خاطرنشان کرد: کارفرمای وقت در آن زمان از ما چنین موردی را نخواسته بود.

سخنان وی در این لحظه با اعتراض مهندس چراغعلی قطع و این عضو شورا گفت: کاش در این جلسه حضور پیدا نکرده و با شنیدن این سخنان کوهی از غم بر دل ما نمی‌نشست.

در ابتدای این جلسه کریمی شهردار گرگان به بیان توضیح درباره پروژه مذکور و تاثیرات مختلف آن پرداخت و سپس برخی از اعضای شورا و کارشناسان حاضر در جلسه سئوالاتی را مطرح کردند.

در انتهای جلسه مقرر شد شرکت طرف قرارداد نسبت به تهیه طرح ترافیکی دسترسی شهروندان به پروژه و لحاظ تغییرات در پوسته بیرونی المان (نمای بیرونی) اقدام کند.

پروژه میدان بسیج مشتمل بر المان و رستوران گردان و ... در ورودی غربی شهر گرگان از طرحهای گرگان+۱۴ شورای دوم شهر بوده که پیشرفت فیزیکی آن در زمان شورای مذکور بسیار کند بود. البته هم‌اکنون نبز با مشکلات موجود امیدچندانی به بهره‌برداری آن در آینده نزدیک وجود ندارد.