گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

بایدها و نبایدهای تمدید فعالیت دو ساله شورای شهر گرگان
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩
 

با تائید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان مبنی بر همزمانی انتخابات شوراهای دوره چهارم با انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ، فعالیت شورای شهر کنونی گرگان نیز تا دو سال دیگر تمدید شد.

پیش از این مصوبه ، عمر چهار ساله شورای دوره سوم شهر گرگان در ٩ اردیبهشت ٩٠ به پایان می‌رسید. بماند آنکه در صورت عدم تائید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان ، میبایست در آذر سال جاری انتخابات در گرگان به مانند دیگر مناطق کشور به منظور انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا برگزار میشد.

در این بین تمدید زمان فعالیت شورای دوره سوم گرگان را به نوعی میتوان به فرصتی بزرگ برای اعضا به جهت بازیابی وجهه مردمی با تغییر رویه کنونی و تلاش عملی در راستای دفاع از منافع گرگان ارزیابی کرد.

سطحی نگری ، کوتاه اندیشی ، نگاه غیرکارشناسی و بعضا قومی و محله ای به مسائل ، ترجیح منافع شخصی به مصالح عمومی گرگان ، مصلحت اندیشی بیش از حد ، سیاسی نگری صِرف ، تلاش در جهت استفاده از موقعیت و گماردن بستگان و یاران و ... بر سر کار و نیز کسب امتیاز از شهرداری ، عوام فریبی ، حضور در شورا تنها در زمان برگزاری جلسات به جهت پرداخت حق الزحمه اعضا بر اساس میزان حضور در جلسات ، استفاده از رانت ، دخالت در عزل و نصب های شهرداری ، پرهیز از وظیفه نظارتی بر شهرداری و از آن سو گاه مانع تراشی های بیهوده ، استفاده از موقعیت شورا به جهت ... ، و ... از جمله مسائلی است که برخی اعضای شورای شهر گرگان میبایست در مدت زمان باقیمانده از عمر شوراها در جهت رفع اتهام به خود از این موضوعات کوشا باشند.

در این بین معتقدم شورائیان شهر گرگان در مدت زمان باقیمانده از فعالیت خود میبایست همت خود را به جلب سرمایه گذار برای اجرای طرح های کلان شهری ، پیگیری به جهت بهره مندی بیش از پیش گرگان از اعتبارات ملی و استانی ، شناسایی منابع درآمدی جدید برای شهرداری ، ارتقا سطح کیفی نیروهای شهرداری ،ایجاد زیرساخت های گردشگری  و نیز احیای مولفه های فرهنگی گرگان ، استوار تا گرگان تاریخی و مستعد در رقابت با کلان شهرها و دیگر مراکز استان های ایران به شکوهی که استحقاقش را دارد دست یابد.

از آن سو گرگاندوستان نیز با توجه به نقش خطیر شورای شهر در توسعه شهری گرگان ، میبابیست تحولات آن مجموعه را رصد و با حضور در جلسات علنی ، پرسشگری از اعضا و نیز طرح خواسته ها و انتظارات به جهت توسعه همه جانبه گرگان ، نگذارند شورائیان شهر در فعالیت های روزمره و سطحی غرق و از ایفای وظیفه اصلی خود به عنوان نمایندگان مردم گرگان غافل شوند.