گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

از جات پاشو رفیق
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

بدون اغراق و نه براساس دوستی ام با عبدالرضا چراغعلی عضو شورای شهر بلکه به جهت محک او در آزمون های مختلف و مشاهده پیگیری و دغدغه های او برای این دیار ، میتوانم با قاطعیت بگویم وی در بین مسئولان و منتخبان مردم گرگان ، از گرگاندوست ترین هاست و یا شاید متعصب ترین مسئول یا منتخب مردم نسبت به گرگان .

عبدالرضا چراغعلی عضو شورای شهر گرگان

در این بین عبدالرضا چراغعلی منتخب اول مردم گرگان در انتخابات شوراها را مبرا از خطا نمیدانم و اعتقاد دارم او گاه با برخی تصمیمات و اقدامات احساسی و هزینه کردهای بی فایده ، اشتباهاتی را مرتکب شده که از این رو به جهت جلوگیری از فرصت سوزی ، یا در خفا نظراتم را با او در میان گذاشته و گاه نیز به صورت علنی در همین وبلاگ به نقد او پرداخته ام.

اما نباید از حق گذشت که دوری وی از عافیت طلبی و برخی اقدامات شجاعانه اش در راستای استیفای حقوق گرگان مظلوم و مردم این دیار ، ستودنی و قابل ثبت در حافظه تاریخی شهروندان گرگانی است. اقداماتی که البته برای وی هزینه هایی نیز داشته است.

اما گاه در این بین به جهت نبود برخی همراهی ها ، اقدامات چراغعلی نتیجه لازم را نداشت لیکن به بسیاری ثابت کرد که میتوان نماینده مردم بود اما آنها را فراموش نکرد و روزی 14 ساعت برای گرگان وقت گذاشت . میتوان مسئول بود اما عافیت طلبی نکرد ، میتوان از مسئولیتت به جهت گماردن دوست و آشنا بر سر کار و پیشبرد منافع شخصی استفاده نکرد و چندین و چند "و" دیگر .

عبدالرضا چراغعلی - محمد ابراهیم برادران " گرگان "

چراغعلی عضو شورای شهر گرگان در دیدار با محمدابراهیم برادران 107 ساله

 رئیس پیشین انجمن شهر و روزنامه نگار باسابقه گرگانی

عبدالرضا چراغعلی با رای داخلی اعضای شورا در دو سال اول ، به عنوان مسئول کمیسیون فرهنگی ، زیست شهری و ... انجام وظیفه میکرد و در این بین بی اغراق چنان در کمیسیون مذکور پرتلاش ظاهر شد که همگان از کمیسیون ذکر شده به عنوان پویاترین در شورا نام می بردند.

وی در سال سوم فعالیت شورای سوم بنا بر تحصیلات خود " کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی " به جای مسئولیت کمیسیون فرهنگی ، مدیریت کمیسیون توسعه و عمران را در اختیار گرفت و الاحق و الانصاف با لحاظ برخی نقدها به عملکرد وی ، چنان در آن کمیسیون پرتلاش ظاهر میشد که عمده شب ها ، میشد تا حول و حوش یازده شب  وی را در اتاق آن کمیسیون به تنهایی مشغول به کار دید.

در این بین با رای گیری صورت گرفته در اوایل هفته جاری بر سر انتخاب روسای جدید کمیسیون های شورای شهر ،مسئولیتی نه در کمیسیون عمران و نه فرهنگی به چراغعلی واگذار نشد تا پرتلاش ترین و گرگاندوست ترین عضو شورا ، پاداش تلاش هایش را گرفته و در سال پایانی فعالیتش هیچ مسئولیتی نداشته باشد و البته در همین روزها نیز فارغ از هیچ مقاومتی بحث واگذاری برخی زمین های هزارپیچ به تعاونی های مسکن و لزوم تغییر کاربری این زمین ها مطرح شود .!!!

دوشنبه شب در شورا چراغعلی را مشغول پیگیری واگذاری اتاق کارش به مسئول جدید دیدم لیکن باز نیز ول کن نبود و در همان حال و لا به لای کارها مشغول هماهنگی جهت پیمایش مسیر دویست کیلومتری دیوار تاریخی گرگان توسط گرگاندوستان.

در این بین هر چند که واگذاری مسئولیت ها در شورا بر اساس اصول دموکراسی صورت گرفته لیکن امیدوارم جایگزینان چراغعلی حال که قبول مسئولیت کرده اند چنان پرتلاش ظاهر شوند که دریابیم قبول مسئولیت توسط آنان براساس توانائیشان بوده نه در اختیار گرفتن یک عنوان ، یک اتاق با چند میز و صندلی و گذران وقت و بی تفاوتی در قبال منافع گرگان.

و البته میدانم عبدالرضا چنان دوستدار گرگان است که با وجود نداشتن مسئولیت قابل توجه در شورا ، دوباره از جا برمی خیزد و در یک سال باقیمانده از عمر شورای سوم گرگان ، باز هم پرتلاش ترین عضو لقب میگیرد.

پی نوشت 1 : دوباره متذکر میشوم به برخی عملکردها و تصمیمات مهندس عبدالرضا چراغعلی نقدهایی نیز دارم .

پی نوشت 2 : نوشته های چراغعلی را میتوانید در وبلاگش " گرگان نامه " بخوانید.

www.cheraghali0171.blogfa.com