گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

این دوست های جدید من
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

دوست هایم را که می شمارم می بینم بخش زیادی از آنها ، آنانی هستند که در فضای مطبوعات گرگان با آنها آشنا شدم و این دوستی امروز با آنها اکثرا پس از مدتها بحث و جدل و گاه قهر و آشتی های نشات گرفته از شرایط کاری و البته سنی ، حاصل شده است.

از شما پنهان نباشد من‌ ِ عجیب ، گاه که به این دوستی ها فکر میکردم با خود میگفتم کاش شرایطی فراهم شود که یک دوجین دیگر دوست به مانند بچه های سابق مطبوعات گرگان ، صید کرده و دایره رفاقت‌هایم را بیش از پیش گسترش دهم.

اغراق نمی‌کنم اکنون که به جلسه عصر جمعه وبلاگ نویسان گرگاندوست و ارتباط گرم حاضران که اکثرا بدون آشنایی قبلی با یکدیگر گویی یک هدف " اعتلای گرگان " را دنبال می‌کنند فکر میکنم ، تصور دارم  آن دوستان جدیدی که به دنبالشان بودم یافته ام.

جوانانی انرژیک ، فعال در دنیای مجازی و صد البته گرگاندوست ، که مسلما همدلی بیشتر در بین این پویاجوانان ، میتواند سبب تزریق خونی تازه به کالبد در حال احتضار توسعه گرگان شود.