گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

در باب انتخابات دوره چهارم شورای شهر گرگان
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

با آنکه زمزمه هایی مبنی بر تمدید فعالیت شوراهای دوره سوم در سطح کشور به گوش می رسد لیکن سخنان مذکور تاکنون در حد حرف و حدیث بوده و از این رو تا بدینجای کار ، زمان فعالیت شورائیان دوره سوم گرگان تنها تا 9 اردیبهشت 90 و کمتر از یک سال می باشد.

 

اگر به روال دوره گذشته ، قصد برگزاری انتخابات در آذرماه سال قبل از آغاز فعالیت شوراها باشد هشت ماه دیگر شاهد برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای شهر در گرگان به مانند دیگر شهرهای کشور هستیم و از این روست که برخی با علم به این موضوع از هم اکنون جلسات و یارگیری های پیدا و پنهان خود را به جهت موفقیت در این انتخابات آغاز کرده اند.

در این بین با توجه به میزان بودجه شهرداری و اهمیت قابل توجه شورای شهر گرگان به عنوان شورای مرکز استان که چگونگی فعالیتش به طور مستقیم بر آبادانی و توسعه شهر دوست داشتنی و متفاوت اما مظلوم ما گرگان تاثیر مستقیم دارد ، توجه جدی گرگاندوستان به مقوله انتخابات شورای شهر بسیار ضروری است.

مسلما ورود افراد باانگیزه ، تحصیلکرده ، بزرگ اندیش ، دارای سوابق مشخص، شجاع و از همه مهمتر عاشق گرگان و آبادانی این دیار در شورای شهر این سامان به جای کاندیداهای قومی و طایفه ای ، سیاسی نگر محض و ترجیح دهنده منافع شخص و عقبه خود بر مصالح گرگان ، و کسانی که میخواهند به هر نحو ممکن از حضور در شورا به عنوان پلی برای پیشرفت استفاده کنند ، میتواند نقش شایانی در توسعه خاستگاه دوست داشتنی ما ایفا کرده و سبب شود گرگان به آن شکوهی که استحقاقش را دارد رهنمون شود و برعکس آن ، حضور افراد نالایق نیز سبب فرصت سوزی های بسیار برای گرگان و در جا زدن های این شهر با استعداد میشود.

از این رو ایجاد حساسیت در بین همه کسانی که به هر نحوی دل در گرو این دیار داشته و نگران سرنوشت شهر دوست داشتنی خود گرگان هستند ضروری بوده و میبایست به عنوان استراتژی کلیه گرگاندوستان تا برگزاری انتخابات مدنظر باشد.

پی نوشت : در این باره با توجه به حساسیت موضوع بیشتر خواهیم نوشت و از گرگاندوستان نیز میخواهیم به جهت اتخاذ یک تصمیم واحد به ارائه نکته نظرات خود در این باره بپردازند.