گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

من ، گرگان و بهار نارنج
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩
 

این روزها که بی حوصله از گردش تکراری و کسل کننده روزگار، از کوچه پس کوچه های شهر متفاوتت گرگان میگذری ، شکوفه های بهار نارنج را که همچو فرشی سفید بر پیاده روهای شهر گسترده شده اند می بینی و با استشمام بوی بهشتی شان ، با خود می گویی : نه ، هنوز میتوان به زندگی لبخند زد.

پراکنش عطر بهار نارنج در جای جای شهر ، چنارهای استوار حاشیه خیابان ها ، زنده بودن شهر در شب ها ، چراغ های روشن خانه هایی که از بلندای هزارپیچ و زیباشهر به تو چشمک می زنند ، ناهارخوران و النگ دره ای که شهر را در آغوش گرفته ، و ... است که دل کندن از گرگان را برایم سخت میکند.