گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

پیمایش دیوار بزرگ گرگان توسط گرگاندوستان
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٧ فروردین ۱۳۸٩
 

جمعی از گرگاندوستان برای رفع مظلومیت از دیوار بزرگ و تاریخی گرگان ، قصد پیمودن سراسر مسیر این دیوار در استان را دارند.

در حرکت مذکور که که بنا بر احتمال بسیار ، نیمه دوم اردیبهشت ماه انجام می شود افراد با پیمودن 200 کیلومتر مسیر دیوار و نیز انجام فعالیت های حاشیه ای ، سعی دارند ارزش تاریخی دیوار مذکور را که سند مقاومت گرگانیان و ایرانیان در برابر مهاجمان بوده به هموطنان و جهانیان بشناسانند.

دیوار بزرگ گرگان در دوره ساسانیان و نزدیک به 1700 سال پیش در طی دوره ای 90 ساله ساخته شده و طولانی ترین اثر معماری ایران باستان می باشد.

دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار چین با شش هزار کیلومتر طول و دیوار سمیز آلمان به طول 548 کیلومتر ، سومین دیوار بزرگ جهان است.

به گفته کارشناسان علت ساخت این دیوار حمله اقوام مهاجری به نام هپتالی ها بود. این قوم مهاجم به دلیل طبیعت زندگی شان که تابع قواعد ایلی بود به دنبال مراتع بهتر، مرزهای شمالی ایران را مورد تهاجم قرار می دادند. به همین علت فیروز پادشاه ساسانی برای جلوگیری از هجوم هپتالی ها به کشور دستور داد تا طولانی ترین دیوار دفاعی کشور در مرز شمال شرقی ایران، شبیه به دیوار چین برای مقابله با ورود این قوم مهاجر ساخته شود. همان قومی که چینی ها نیز برای جلوگیری از هجوم آنها دیوار چین را ساختند.

 هرچند دیوار گرگان برای ثبت جهانی در یونسکو معرفی شده است اما همچنان نبود اعتبار برای تهیه نقشه های توپوگرافی و کاداستر جهت تعیین عرصه، نبود حریم استحفاظی و عدم رعایت حریم منظری دیوار و تاسیسات وابسته و داشتن عرصه و حریم مصوب که یکی از اساسی ترین موارد احراز شرایط ثبت در فهرست آثار جهانی است، روند ثبت جهانی این اثر باستانی را با مشکل روبه رو کرده است.

دیوار تاریخی گرگان همچنین به جهت عدم شناساندن مناسب آن به ایرانیان و نیز حفاظت صحیح آن ، اکنون دلخوش به خاطرات مقاومت جانانه گرگانی ها و ایرانی ها در برابر متجاوزان ، در برزخ فراموشی و بی توجهی ، غریب و تنها در شمال سرزمین تاریخی گرگان ، روزگار میگذراند.