گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

مبارزه شبه بیولوژیک کیف قاپان و گداها
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٩
 

صحبت با مهندس عبدالرضا چراغعلی شورای شهر به موتورسواران کیف قاپ و گداهای تازه هجرت کرده به گرگان و مستقر بر سر چهارراه ها رسید.

پیشنهاد جالبی داشت . میگفت حالا که کیف قاپان موتورسوار با حمله به شهروندان به طمع دزدیدن یک گوشی موبایل و نهایتا چند ده هزار تومان وجه نقد ، گاه سبب تحمیل گرفتاری بسیار به مالباخته و وارد کردن آسیب های جسمی و روحی به او میشوند و صدالبته به جهت وضعیت اقتصادی مردم ، دشت شان چندان پربار نیست بهتر است با اتخاذ تمهیدات لازم کیف قاپان را به سوی گدایان چهارراه ها که صدالبته کاسبی پرباری دارند رهنمون کرد تا با یک تیر دو نشان بزنیم.

 هم شهروندان را از شر کیف قاپان در امان نگاه داریم و هم منطقه را برای گدایان ناامن کنیم.

اینست روش بیولوژیک تا بدون دخالت عوامل بیرونی و صرف هزینه ، این دو گروه مجرم را  مشغول یکدیگر  کرده تا هم از خسارت به شهروندان جلوگیری و هم از زشتی چهره شهر کاسته شود.