گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

پسری که با تشویق پدر گدا شد
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩
 

ساعت 15:50 جمعه 20 فروردین ، چهارراه فلسفی گرگان - پدر حدودا 45 ساله و البته معتاد بر روی یکی از پله های مجاور چهارراه نشسته و پسر ده یازده ساله خوش چهره در هنگام توقف ماشین ها دوان دوان به سوی آنها رفته و با گرفتن دست به سوی سرنشینان خودرو ، تقاضای پول می کند. پسرک پول که میگیرد با شوق فراوان ، گویی که تشویق پدر او را به قله شادمانی میبرد ، به سوی او دویده و پول را تقدیمش میکند تا مرد لبخندی نثارش کند . شاید مادر از اتفاق بی خبر است.