گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

اگه گرگان دریا داشت ...
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
 

وای اگه دریا تا گرگان کش می آمد و شهر ما دریا هم داشت چی میشد !!!

یکطرف دریای گرگان و یکطرف ناهارخوران و النگ دره و .... ، غرب شهر هزارپیچ و شرق نیز تپه میدان تیر و ... .

اما نمیدونم اگه دریا هم بود به سرنوشت ناهارخوران و هزارپیچ دچار میشد یا نه ... .