گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

امشب شاید نوشتم
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸
 

هنوز در حس و حال های عجیب و غریبم. نمیدانم چرا امروز این احساس بهم دست داده که اگر بنویسم کمی راحت تر میشوم. پس اگر حالی بود و توانی و وقتی ، سعی میکنم امشب بنویسم.