گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

با انتقال سکوهای حمل زباله از هزارپیچ ؛ تپه زیبای گرگان زمین نفس می کشد
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ٤:٥۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸
 

نمیدانم انتخاب منطقه زیبا و گردشگری هزارپیچ بر بلندای گرگان در سالیان گذشته ، به عنوان محل دفن زباله های این دیار اعم از خانگی ، بیمارستانی و ... ، براساس چه تحلیل و مبنای کارشناسی صورت گرفته بود. اما هر چه بود انتخاب مذکور سبب خارج شدن این منطقه گردشگری از حیز انتفاع ، پخش دائمی بوی نامطبوع زباله ها در غرب گرگان به جهت مرتفع بودن محل دفن نسبت به مناطق مجاور ، روان شدن شیرابه ها در زمین های اطراف دفنگاه ، و ... گشته بود.

در این بین با وجود این همه مسائل و تبعات آزاردهنده که از سالیان سال ، سبب ایجاد مشکل برای بخش وسیعی از شهر گرگان و نیز تپه زیبای هزارپیچ شده بود ، چند سال پیش تصمیم گرفته شد با آغاز به کار کارخانه بازیافت زون غربی استان ، دفن زباله ها در این محل متوقف و با وجود سکوهای مخصوص در مکان مذکور ، هزارپیچ تنها محل بارگیری و انتقال زباله های گرگان به کارخانه بازیافت استان باشد.

هر چند که تبدیل شدن مکان مذکور از محل دفن به مکان انتقال در سالهای اخیر ، در مقایسه با سالیان دورتر یک حرکت مثبت تلقی میشد لیکن انتظار عمومی بر این بود بارگیری و انتقال زباله ها از این محل نیز متوقف تا هزارپیچ زیبا تنها نقش گردشگری خود را ایفا کرده ، و مشکلات محتمل انتقال پسماندهای گرگان به این محل اعم از پخش شدن بوی زباله در غرب شهر به خصوص توقفگاه جدید گردشگری گرگان در پیرامون المان میدان بسیج ، پراکنده شدن گاه و بیگاه زباله های در حال انتقال در نقطه ورودی شهر ، و ... نیز پایان یابد.

در این بین با اقدام شایسته شهرداری گرگان و حمایت شورا ، زمین مناسبی خارج از دید عمومی در جاده گرگان به آق قلا خریداری شد تا با استقرار امکانات لازم بهداشتی و ... در محل مذکور ، در آینده نزدیک انتقال پسماندهای گرگان از هزارپیچ کاملا متوقف شده و زباله ها پس از جمع آوری از شهر توسط کامیونت ها و ... به محل جدید منتقل و سپس به وسیله تریلی ها و ... به سایت بازیافت استان منتقل شود.

دیگر عکس های معین مطلق عکاس گرگانی را از  وضعیت فعلی سکوهای انتقال زباله در هزارپیچ و حاشیه های آن ، در ادامه مطلب ببینید.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- با تشکر از خانم منیره پسرک لی مسئول روابط عمومی شورای شهر گرگان که ما را در تهیه این گزارش یاری کردند.