گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

باران در گرگان
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸
 

چه شده است این روزها گرگان، باران و باران و باران و باران. انگار نه انگار که مرداد تابستان است.  

چه تعجبی میکردند مسافران دیشب اتراق کرده در ناهارخوران ، هنگامی که در مدتی کوتاه شغال باران و نمه باران و اندکی نیز شِلاب ، سِحر خالق را در استراباد سبز برایشان نمایان ساخت.

گرگانیان دور از وطن! این روزها جای همه تان در قدم زدن های زیر باران در کوچه ها  و خیابان های شهر متفاوت ما خالی .

و چه خوش باشد که حاصل سبزی بیش از پیش طبیعت این روزهای گرگان که نشات گرفته از بارش غیرمنتظره میانه تابستان است ، برای مردم سرزمین تاریخی ام شور و نشاط و امید باشد.

اگه بهشت روی زمینه

یقین دان جاش توی گرگان زمینه