گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

تصوری از گرگان
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٧
 

از آشنای ساکن شهر دیگری که هرازچندگاه یک بار به گرگان می آید خواستم برداشت خود از این دیار را برایم بنویسد و او نیز اینگونه نوشت که ؛ هنگام ورود به گرگان از سمت شرق با مغازه های کج و معوج مکانیکی ، آپاراتی ، صافکاری و ... مواجه که به هیچوجه در شان مرکز استان نیست. بی تعارف با وجود شلوغی کلافه کننده و نبود هیچ جاذبه بصری در ابتدای گرگان ، در لحظه ورود به این شهر احساس خوشایندی به انسان دست نمی دهد.

در داخل گرگان نیز با تعدد بسیار ساخت و سازهای بی قواره و تفوق شهرسازی بی منطق بر لازمه های شهر توسعه یافته ، میبایست با ذره بین به جست و جوی نمادهای فرهنگی شهری پرداخت که میدانیم پیشینه  تاریخی بسیاری دارد.