گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

غبار فراموشي بر چهره انديشمندان گرگان‌زمين
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٦
 

كه گرگان ريشه در اسطوره دارد

    هزاران نكته مستوره دارد 

ز اعصار و قرون صد پند و پيغام

شده مجموع زير نام گرگان

هزاران زاهد و مفتي و عالم

 و دنيايي ز انواع مكارم 

تداعي ميشود با نام گرگان

كه فرخ باد بام و شام گرگان

انتظار عمومي بر اين بود كه با تشكيل استان جديد، نام‌آوران گرگان‌زمين به مانند لامعي گرگاني ملقب به بحرالمعالي، حكيم جرجاني مطرح كننده برخي نظريه‌هاي مطرح پزشكي،فضل‌الله حروفي استرابادي بنيانگذار جنبش حروفيه، ميرداماد ملقب به معلم ثالث، فخرالدين اسعد گرگاني، عبدالقاهر جرجاني، سيد شريف گرگاني، مير‌فندرسكي،هلالي استرابادي، ميرزا مهدي استرابادي و .... ، نه تنها جهت ترغيب خودباوري به فرزندان اين ديار شناسانده شوند بلكه با معرفي آنان به همه ايرانيان، گامي هر چند كوچك جهت اداي حق نام‌آوران اين كهن بوم برداشته باشيم.

ليكن با عدم احساس مسئوليت نهادهاي ذيربط، نه تنها بسياري از اين بزرگان براي ايرانيان غريب و ناشناخته هستند بلكه در گرگان‌زمين نيز نشاني از اين نام‌آوران  به جهت شناساندن اينان به نسل جديد اين كهن‌بوم يافت نميشود و اين ظلمي بزرگ بر اين خطه و مردمانش است.

تو با عنوان گرگان سخت و ستوار

به گيتي سر برآوردي ز اعصار

تو چون خورشيد در تاريخ ايران

بلند و باشكوهي و فروزان 

* اشعار از آقاي جواد محمدي است.