گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

با شمشير چوبي به جنگ گلادياتورها رفتيم
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٦
 

ديروز همه آمده بودند. حتي آنهايي كه مي‌دانستم هشت نه سالي با بسكتبال قهر كرده‌ و اين بار به جهت تكرار خاطرات گذشته از ميان برف سنگيني كه راه‌رفتن در خيابانها را دشوار كرده‌بود گذشتند تا شاهد شكست مهرام غول بسكتبال ايران در گرگان باشند.

اما آيا ميتوان با شمشير چوبي به جنگ گلادياتورها رفت؟ باختيم ۶۹ بر ۸۶. ليكن گويي از ميان آن‌همه كه با شور آمده‌بودند كسي زياد ناراحت نشد. آنها بضاعت گرگان را ميدانستند و گويي چندان هم انتظار پيروزي شهرداري را در ديدار با مهرام ميلياردي نداشتند.

ليك‌تفاوت شهرداري گرگان با۴۵۰۰ تماشاچي پرشور در مقابل مهرام ۱۷ امتياز نبود اما گويي غروب ديروز نه ادي‌اليسما سرحال بود و نه انور‌كلمن‌آن تيزچنگي هميشگي را داشت تا شگفتي دور دوم پلي‌آف در گرگان اتفاق نيفتد.

غروب ۵شنبه ، گرگان ديدار برگشت خود را با مهرام در تهران برگزار ميكند و در صورت شكست در آن ديدار ، بازيها را براي كسب مقام پنجم تا هشتم ادامه ميدهد و در اين بين تماشاگران گرگاني نيز در انتظار تحقق وعده‌ها جهت هزينه‌كرد مناسبتر براي تيم و تقويت آن در سال آينده مي‌مانند.