گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

و اما شاليكوبي ...
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٦
 

يكي از كارخانه‌هاي بزرگ و مهم استراباد در گذشته، شاليكوبي متعلق به رضاشاه بود كه بالاتر از سينما كاپري فعلي قرار داشت و سوخت آن از پوست شالي همان كارخانه تامين ميشد و موتور آن نيز با استفاده از نيروي بخار كار ميكرد. به‌علاوه در مسير رودخانه خاصه‌رود (زيارت)‌كه از ناهارخوران به داخل شهر ميرسيد، آسيابها و آب‌دنگهاي ( كارگاه‌هاي شاليكوبي) فراواني وجود داشت كه همگي با استفاده از نيروي آب خروشان اين رودخانه كار ميكردند و شاليكوبي‌هاي واقع در مقابل مدرسه‌سجاديه فعلي، مابين ضلع شرقي پاساژ لاله‌زاري وپيچ‌ستاد و نيز جنب‌سوپر ميلاد در مسير ناهارخوران از معروفترين آنها بودند.

بعر از اينكه ساخت اولين خيابان اصلي شهر يعني خيابان امام خميني فعلي از ميدان عباسعلي به فلكه شهرداري با خراب كردن خانه‌هاي مسير در سال ۱۳۱۱ آغاز و در سال ۱۳۱۴ به پايان رسيد خيابان‌هاي سرپير(شهدا)، مولن روژ(پنج آذر)، سرخواجه و در سال ۱۳۱۵ خورشيدي، خيابان شاليكوبي از كاخ به سوي مسير ناهارخوران احداث و به‌جهت آن كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي شاليكوبي، اين نام بر آن در محاورات اطلاق شد.

البته در دوسوي خيابان مذكور درختان بسيار و بوته‌هاي لب‌لبو (تمشك)، وليك، كندس و آلو‌جنگلي قرار داشت. خيابان شاليكوبي حول‌و حوش سال۱۳۳۰ سنگفرش شد و سپس بلافاصله بعد از مدتي اين خيابان آسفالت شد.

از همان سالها بود كه با تسهيل عبور و مرور از طريق اين خيابان به ناهارخوران، كم‌كم تفريحگاه گرگاني‌ها از سبزه‌ميدان كه از فلكه كاخ شروع و تا مولن‌روژ ادامه داشت به ناهارخوران منتقل شد.

** در نگارش اين متن از تاليفات دكتر اسدالله‌معطوفي محقق و پژوهشگر گرگاني استفاده شده است.