گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

پازل‌هاي پياده‌روهاي شهر ما
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٦
 

شامگاه باران‌زده ۵شنبه از پياده‌روهاي خيابان‌امام و شهرداري ميگذشتم و شاهد پاشيدن گل‌آب جمع‌شده در زير پازلها بر لباس رهگذران بودم.

يادم‌ از اين آمد كه پازلهاي مذكور سال گذشته با هزينه‌اي نزديك به ۳۰۰ميليون تومان نصب شده و هنوز يكسال نشده ..... .