گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

دو سال گذشت
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٧
 

فردا 24 آذرماه دومین سالروز برگزاری انتخابات شوراهای دوره سوم می باشد. در این بین آنچه در نقد شورای شهر گرگان زمین میتوان گفت اینکه ؛ منتخبان مردم استراباد تاکنون آن طور که باید و شاید نتوانسته اند در راستای انجام وظایف خود همچون برنامه ریزی، جلب مشارکت های مردمی و ... ، و به تبع ایجاد تحول در شهر مستعد گرگان موفق باشند.

 هر چند نمیتوان منکر معدود فعالیتهای مثبت و البته جرقه گونه بعضی اعضا شد لیکن  گرفتار شدن شورای گرگان در چنبره روزمرگی ها که حاصل آن بی ثمر بودن کمیسیونهای چندگانه ، نبود برنامه جامع، درگیر شدن اعضا در فعالیتهای حاشیه ای و بعضا نمایشی، و ... بوده سبب شده منتخبان مردم که البته هر یک در زمان انتخابات وعده های رنگارنگی ارائه داده بودند تا به اینجای کار موفق عمل نکنند.

یاد ما باشد عضو شورا بودن یک شغل نیست، سکوی پرتاب نیست، دائمی نیست و ... . پس فرصتها را از دست نداده و در این چند صباح مسئولیت ، تنها در چارچوب منافع گرگان و گرگانیان حرکت کنیم تا فردا و فرداها که تنها یک شهروند بودیم سبکبال بر سنگفرش های استراباد قدم نهاده ،با طمانینه چشم در چشم همشهریان خود دوخته و با افتخار از هوای گرگان استنشاق کنیم.